Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie

ELFPO

Nederland ontvangt van de Commissie ten behoeve van de uitvoering van haar plattelandsontwikkelingsprogramma circa 765 mln. euro aan Europese subsidie uit het Europees Fonds voor de Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Daarnaast zal de Nederlandse overheid (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen) een eigen bijdrage aan het programma leveren van minimaal eenzelfde bedrag.

Het plattelandsontwikkelingsprogramma wordt uitgevoerd door de 12 provincies en het ministerie van Economische Zaken.  Het programma POP3 opgesteld.
Het programma richt zich op vijf thema's.

thema's

1.Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht in de landbouw;
2. Jonge agrariërs;
3. Natuur en landschap;
4. Verbetering van waterkwaliteit;
5. LEADER

 contact

  • www.netwerkplatteland.nl  (Landelijke communicatie over POP met informatie voor zowel het brede publiek als specialisten.)
  • www.regiebureau-pop.eu  (Landelijke coördinatie van de uitvoering van het POP met informatie over subsidieregelingen.)

 

Projecten van dit fonds

Wist je dat

Er zijn 40 collectieven die subsidie ontvangen en die vervolgens de agrariërs een vergoeding geven voor hun werkzaamheden. Meer informatie vindt u op www.portaalnatuurenlandschap.nl Europa kijkt hier met veel belangstelling naar omdat dit systeem goedkoper is dan het individueel afsluiten van overeenkomsten met agrariërs.

Kenmerkend voor Leader is dat besluitvorming over subsidies in de regio plaatsvindt. Europa telt in totaal meer dan 2500 van deze gebieden. Op de site van www.netwerkplatteland.nl vindt u welke gebieden Nederland heeft aangewezen.

Omdat de Europese subsidiegelden voor POP3 vallen onder het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en omdat de landbouw een belangrijke drager is van de kwaliteit van het landelijk gebied, is met de Tweede Kamer afgesproken dat deze subsidiegelden vooral terecht moeten komen bij de agrariërs.

Bijzonder is dat de waterschappen bij veel projecten wel cofinanciering op tafel leggen, maar dat de provincies alle gevallen de subsidies voor water en natuur verstrekken. Dit gebeurt in nauwe onderlinge samenwerking.

De aanDe digitale formulieren worden beheerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in één centraal computersysteem. vrager merkt daar niet veel van; deze zal in de praktijk in het centrale systeem komen via de site van een provincie of via het ministerie van EZ.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al jaren aan economische groei en de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Zo zijn in Nederland een heleboel verschillende projecten die deels worden gefinancieerd met Europees geld.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! Heb je een idee voor een project of wil je meer weten over het aanvragen van een Europese subsidie? Dan vind je hier meer informatie:

raak geïnspireerd bekijk de fondsen