Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

0701 ABN-AMRO Bank 'Scholing van Werkenden 3'

Looptijd: van 1 maart 2007 tot 29 september 2007
Plattegrond van de locatie van het project

De medewerkers van ABN AMRO zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun professionele inzetbaarheid en ontwikkeling. Zij worden daarbij geholpen door de ABN AMRO Academy. Speciaal voor de medewerkers voor wie extra scholing harde noodzaak is, heeft de bank het project 'Scholing van werkenden 4' ontwikkeld. Dat is onderdeel van de personele ontwikkeling van de bank en inmiddels de basis van het gelijknamige EFS-project. Het doel van het ESF-project is het vergroten van het aanpassingsvermogen en daarmee de bredere inzetbaarheid van het personeel. De bank selecteert medewerkers individueel en in groepsverband op basis van competentietesten en persoonlijke gesprekken. Na de scholing hebben deze werknemers hun kennis en vaardigheden op een hoger niveau gebracht. Daarmee vergroten zij hun doorgroeimogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen