Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

2B Connect (INTERREG VLA-NED)

Looptijd: van 4 januari 2016 tot 3 januari 2019

‘2B Connect’ – gestuurd door Departement Leefmilieu, Natuur en Energie – geeft een rechtstreekse invulling aan de Biodiversiteitsstrategie 2020 van de Europese Commissie: inzetten op de ontwikkeling van groene infrastructuur als een belangrijk middel om ecosystemen en ecosysteemdiensten te handhaven en te verbeteren. De Europese Commissie benadrukt daarbij het belang van samenwerking met en tussen bedrijven om de streefdoelen op het vlak van biodiversiteit te realiseren. ‘2B Connect’ voorziet binnen deze optiek minstens 70 bedrijven van een biodiverse inrichting van hun terrein. Deze groene infrastructuur speelt een belangrijke rol als natuur- en groencorridor en zorgt tevens voor o.a. minder geluidsoverlast, betere luchtzuivering en een aangename omgeving voor buitenactiviteiten.

Heel wat bedrijven willen graag hun terreinen natuurgericht inrichten en beheren. Zij missen echter de nodige kennis en ondersteuning. Via de biodiversiteitsscan BIODIVA voor bedrijven – ontwikkeld in 2012 door o.m. de provincie Antwerpen en de Strategische Projectenorganisatie Kempen – werden een aantal bedrijven geholpen bij het vergroten van de kennis rond biodiversiteit. Maar dit gebeurde vaak ad hoc. Er is echter een groeiende vraag naar ondersteuning vanuit de bedrijven waar ‘2B Connect’ ten volle wil op inzetten. Daarnaast ontwikkelt het project een rekentool dat aantoont waarom het de moeite is om te investeren in groene infrastructuur door de voordelen voor het bedrijf aan te tonen.

Project verantwoordelijke
Vlaamse Overheid – Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Project partners
Provincie Antwerpen
Strategische Projectorganisatie Kempen vzw (SPK vzw)
EV INBO
Vereniging Zeeuwse Milieufederatie (ZMf)
Stad Aarschot
Gemeente Maastricht
Huis van de Brabantse Kempen
Inverde
Regionaal Landschap Noord-Hageland
Stichting Landschapsbeheer Zeeland
Stad Lommel
Gemeente Helmond
POM Vlaams-Brabant
Provincie Noord-Brabant
SCR-Sibelco NV
Nolimpark
VBM NV
Regionaal Landschap Lage Kempen

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen