Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

2Tokens fase II

Looptijd: van 15 februari 2021 tot 31 december 2023
Plattegrond van de locatie van het project

Dit project gaat over de doorontwikkeling van twee use-cases voor digitale tokens als input voor de verdere verdieping en uitwerking van de Token Routekaart. Het vertrekpunt is het door KansenVoorWest2 ondersteund project Routekaart Token Financiering (KVW-00240) waarin BlockLab, Yes!Delft en LIFT-OFF een eerste Token Routekaart hebben ontwikkeld (verder: fase I). De Token Routekaart helpt bedrijven en instellingen om een besluit te nemen of het zelf uitgeven van (in dit geval financiële) tokens al dan niet een mogelijkheid is. Er zijn drie use-cases gebruikt en alle opgedane kennis, ervaring en projectresultaten zijn gebundeld in de in 2020 opgerichte stichting 2Tokens.

Daarmee is fase I een succesvol project van waaruit twee use-cases de stichting 2Tokens nadrukkelijk hebben verzocht om voor continuïteit te zorgen via fase II. De routekaart moet namelijk verder worden verdiept en uitgewerkt aan de hand van het doorontwikkelen en demonstreren van de twee use-cases in een operationele omgeving (TRL-level 7 ). Dit is het vertrekpunt voor stichting 2Tokens om fase II en daarmee deze aanvraag in het kader van openstelling REACT Rotterdam regionaal breed – Digitaal en Groen op te stellen en in te dienen.

Stichting 2Tokens ziet de volgende duidelijke signalen om fase II te starten:
1. Er ontstaan initiatieven om wettelijke regelgeving en sectorale afspraken door te voeren die digitale eigendomsoverdracht mogelijk maken. Er is daarom een duidelijke behoefte aan nieuwe en verdergaande (global) use-cases met betrekking tot het gebruik van digitale tokens.
2. Er is sterke behoefte aan een efficiënte infrastructuur voor digitale activa, zoals peer-to-peer handel, met het potentieel om (duurzame) investeringen in risicovollere MKB-startups te democratiseren en zo minder liquide markten te ontgrendelen.
3. Overheid en bedrijfsleven in Nederland en Singapore zien het gebruik van tokens als een mondiale showcase voor digitalisering van de maritieme sector. Aan het wettelijke kader wordt hard gewerkt en er is behoefte voor het uitvoeren van pilots vanuit fase 1.

2Tokens fase II pakt deze signalen op en richt zich daarom in dit project op de volgende werkpakketten:
1. De ontwikkeling en demonstratie van een digitale infrastructuur voor het eerste, volledig papierloze, wettelijk erkende overdracht van eigendom, op basis van een verhandelbare digitale bill-of-lading (eBL). Deze infrastructuur zal worden ingezet op de handelsroute Nederland-Singapore (standaard containervervoer) en Noorwegen-Nederland (vervoer van containers met groene waterstof ).
2. De ontwikkeling en demonstratie van de financiering op basis van tokens via de notering van een (virtueel) mandje van deep tech en hightech startups en als blauwdruk voor MKB-startup financiering in Nederland.
3. Het beschrijven van de twee best practices onder punt 1 en 2 en het op basis daarvan uitwerken van (inter)nationale standaarden zodat de routekaart uit fase 1 verder doorontwikkeld kan worden en in de praktijk gedemonstreerd.

Verschillende (inter)nationale belangengroepen , zoals de International Association for Trusted Blockchain Applications (INATBA), de InterWork Alliance (IWA), de Token Taxomy Initiative (TTI), de International Token Standardization Association (ITSA), de Dutch Blockchain Coalition en het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, steunen de voortgang van het 2Tokens project voor de volgende fase II.Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen