Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

55 plus Alkmaar

Looptijd: van 1 juni 2009 tot 31 mei 2010
Plattegrond van de locatie van het project

De wijk Overdie in Alkmaar krijgt extra geld van de overheid en ook het ESF betaalt mee. De gemeente wil ouderen met een bijstandsuitkering begeleiden naar een betaalde baan of een relevante opleiding. Dat gebeurt via het Wijkservicebedrijf, waarin gemeente, CWI WERKbedrijf, Wsw-bedrijf, SVB en de inburgeringsorganisatie samenwerken onder regie van de gemeente. Specialisten stemmen de wensen en mogelijkheden van de deelnemers af op de eisen van de arbeidsmarkt. Dan volgt een leer-werktraject dat aansluit bij de lokale wensen van zorg, techniek, onderwijs, kinderopvang of de plaatselijke kinderboerderij. Bewoners van andere Alkmaarse wijken of van dorpen in de gemeente Alkmaar zijn overigens niet uitgesloten van deelname.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen