Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

9/10/11 mei: Revitalisatie Oude Industriehavens (ROI) - Dokje van Perry

Looptijd: van 1 juni 2008 tot 30 september 2012

  Acht steden in de grensregio met een grote industriehaven zoals Antwerpen, Gent, Oostende en Vlissingen willen hun binnenstedelijke vitaliteit, de kwaliteit van de leefomgeving en de sociaal-economische dynamiek versterken door de revitalisering van hun oude industriehavens. Daarom brengen zij en Revitalisering Oude Industriehavens publieke vliegwielinvesteringen, innovatieve planontwikkeling, grensoverschrijdende samenwerking en kennisoverdracht tot uitvoering. Binnen het Interreg- project "Revitalisering Oude Industriehavens" gaat het dus in alle gevallen om revitaliseringsprojecten die binnen de acht steden, maar ook daarbuiten, veel bekendheid hebben. Het zijn telkens projecten met een hoog voorbeeldgehalte, zoals ‘t Eilandje in Antwerpen, de Oude Dokken in Gent, het Scheldekwartier in Vlissingen en de Churchillkaai in Oostende. Door juist deze enorme revitaliseringsprojecten bijeen te brengen komen de juiste partijen bijeen die op hun niveau van elkaar kunnen leren. In de binnenstad van Vlissingen wordt een deel van een oud industrieterrein omgevormd tot woon- en leefgebied. Het oudste nog behouden droogdok van Europa is met behulp van Europese subsidie in oude glorie hersteld.    Voor meer info: www.grensregio.eu  

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen