Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Aan de Bak

Looptijd: van 3 januari 2022 tot 30 september 2023
Plattegrond van de locatie van het project

Er is wereldwijd een sterke toenemende vraag naar decentrale afvalwaterzuiveringen. Daarbij is met name de groei in zuiveringen groot die op woonwijk-niveau kunnen worden toegepast, systemen die geschikt zijn om het afvalwater van (nieuwe) woonwijken te behandelen en het water lokaal te kunnen hergebruiken. Deze toenemende vraag wordt gedreven door klimaatverandering (verdroging), verstedelijking en strengere regelgeving op het gebied van afvalwaterlozing. Maar ook biedt juist de toepassing van een decentrale zuivering op wijkniveau de gelegenheid om een significante waterbesparing te realiseren in het drinkwatergebruik, een waterstroom die steeds schaarser wordt en veel moeite kost om duurzaam te (blijven) winnen en produceren.
Huidig bestaande decentrale afvalwaterzuiveringen voor op wijkniveau verwijderen geen microverontreinigingen, zoals geneesmiddelen. Daarmee is bijvoorbeeld de herbruikbaarheid maar ook tijdelijke ondergrondse opslag of lozing op oppervlaktewater niet mogelijk. De initiatiefnemers van dit project hebben daarom als doel om – aanvullend op bestaande technieken die al worden ingezet om water op wijkniveau te zuiveren – een nieuwe module te ontwikkelen die medicijnresten verwijdert en zo hergebruik van water op wijkniveau te kunnen laten groeien, zeker in Nederland maar ook daarbuiten.

De basis vormt een specifiek actiefkool filter dat de beoogde microverontreinigingen bindt en waarin parallel biologische verwijdering plaatsvindt. We noemen dit Biologisch Actief Kool (BAK). Hierdoor ontstaat een zelfreinigend systeem met een lange standtijd, wat ideaal is voor decentrale toepassingen. Onderdelen van deze aanpak (binding aan actiefkool; regeneratie van actief kool door biologie) worden al toegepast zoals door waterschappen die actief kool doseren aan hun RWZI om medicijnresten te verwijderen (PACAS-concept; Powdered Activated Carbon in Activated Sludge), maar hierbij vindt geen regeneratie van de actief kool plaats. Fundamenteel onderzoek wordt verricht naar de van nature optredende processen in andere actiefkool filters (Nieuwwater; Emmen) waarin biologische processen een rol (b)lijken te spelen. Het lastige van deze “bestaande” systemen is de stuurbaar- en controleerbaarheid van de microbiologische processen in deze actiefkool behandeling.

Het unieke van onze aanpak en idee is dat we de stuurbaarheid van de microbiologische processen op het actiefkool filter willen onderzoeken.


Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen