Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Aan de slag met de praktische professional

Looptijd: van 1 oktober 2020 tot 1 oktober 2023
Plattegrond van de locatie van het project

De huidige arbeidsmarkt kampt met een aantal specifieke uitdagingen. Enerzijds is er sprake van een krappe arbeidsmarkt in specifieke sectoren, waardoor veel vacatures onvervuld blijven. Werkgevers ervaren hierdoor belemmeringen in hun bedrijfsvoering door het ontbreken van voldoende geschikt personeel. Anderzijds staan er nog veel mensen langs de kant. Kennis, opleiding en werkervaring van werkzoekenden blijken niet altijd overeen te komen met de functie-eisen die worden gesteld. De eisen die de arbeidsmarkt stelt aan competenties en sociale vaardigheden van werkzoekenden nemen bovendien toe.
In de regio Den Haag is de mismatch op de arbeidsmarkt duidelijk zichtbaar. Nog meer dan elders is er een tekort aan goed opgeleid personeel, terwijl een groot deel van de mensen niet aan de gevraagde eisen kan voldoen en daardoor buiten de arbeidsmarkt dreigt te vallen. Deze ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en met name de stijgende vraag van werkgevers naar praktische professionals biedt een kans waarin onze Stichting Studeren & Werken Op Maat met onze specifieke aanpak kan voorzien. Hierom starten we met het project: ‘Aan de slag met de praktische professional’.

Doelstellingen en projectactiviteiten
Met het project ‘Aan de slag met de praktische professional’ speelt SWOM in op het verbeteren van de Haagse economie door vraag en aanbod beter met elkaar te verbinden. Onze aanpak zorgt ervoor dat onbenut talent beter zichtbaar wordt voor werkgevers die te maken hebben met openstaande vacatures. Zo brengen we de juiste persoon op de juiste plek en dragen we bij aan een economische en maatschappelijke meerwaarde voor de werkgever waar de functie wordt vervuld. We kijken hierbij naar de hulpvraag vanuit werkgevers, en koppelen deze hulpvraag vervolgens aan de praktische professionals uit ons bestand. SWOM begeleidt en coacht zowel de werkgever als de praktische professional in het traject. Persoonlijke begeleiding en ondersteuning naar een duurzame baan maakt immers een groot verschil op het gebied van veiligheid, gezondheid, persoonlijke structuur en sociale participatie.

In de aankomende drie jaar willen wij met dit project in totaal 170 openstaande vacatures bij werkgevers vervullen met praktische professionals. Om dit te bereiken zullen we onze dienstverlening richting werkgevers doorontwikkelen en aanpassen. Deze doorontwikkeling gaan we in een aantal fases uitvoeren:
Jaar 1: 20 vacatures invullen bij 12 werkgevers en de mismatch verkleinen;
Jaar 2: 70 vacatures invullen bij 35 werkgevers en 1 MBO school aan laten sluiten;
Jaar 3: 80 vacatures invullen bij 40 werkgevers en 1 MBO school aan laten sluiten.
Onze huidige methodiek zal worden doorontwikkeld en in samenwerking met Piëzo zullen we een methodiek ontwikkelen die speciaal gericht is op praktische professionals (MBO-niveau).

Doelgroep van de Praktische Professional
Om de mismatch op de Haagse arbeidsmarkt te verkleinen willen we in de behoeften van de werkgevers voorzien door gebruik te maken van de vaardigheden en talenten van de Praktische Professional. Deze groep bestaat uit MBO entreeniveau, MBO 2, MBO 3 en MBO 4 gediplomeerden en niet-gediplomeerden MBO’ers (vroegtijdige schoolverlaters) die een afstand ervaren tot de arbeidsmarkt. In principe zijn dit jongeren in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 30 jaar. Dit dient opgevat te worden als richtlijn en niet als harde eis. Wie buiten deze leeftijdscategorie valt, maar wel bij ons aanklopt of in beeld is, wordt uiteraard geholpen. In de eerste fase wil SWOM de gediplomeerde doelgroep die werkloos thuiszit naar een duurzame baan begeleiden. Als SWOM weten wij dat het enorm belangrijk is om preventief te handelen. Vandaar dat wij in jaar 2 de MBO opleidingen willen betrekken bij dit project en via een voorlichtingspakket en presentaties op scholen de leerlingen al op de juiste manier willen helpen en begeleiden. Op deze manier krijgen zij al een voorbereiding op de begeleiding naar een duurzame baan na de studie.

Samenwerkingspartners/partners
SWOM is de uitvoerder, penvoerder en regiehouder van het project, maar er wordt intensief samengewerkt met meerdere instanties en betrokkenen afkomstig uit het onderwijs, overheidssector, bedrijfsleven en overige sectoren in regio Den Haag. Deze zijn onderverdeeld in 8 organisaties die ons ondersteunen en voorzien van advies, kennis en hun netwerk aan ons openstellen. Voorbeelden zijn het Maatwerk Onderwijs en Arbeid, UWV, Ministerie van Binnenlandse Zaken, MKB Den Haag, etc. Daarbij heeft ook Minister van Gehandicapten Zaken, Rick Brink, zich met zijn netwerkbereik, expertise en kennis gekoppeld aan het project. Deze samenwerkingsverbanden zorgen ervoor dat we de behoeften van werkgevers en talenten van MBO’ers op elkaar kunnen laten aansluiten zodat een duurzame en volwaardige match wordt gerealiseerd.Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen