Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Accelerate³ (INTERREG VLA-NED)

Looptijd: van 1 januari 2016 tot 31 december 2018

 

3D printen, binnen industriële context ook wel additive manufacturing genoemd, nam de laatste jaren een hoge vlucht. Er bestaan heel wat 3D printtechnologieën zoals Fused Deposition Modeling (FDM),  Digital Light Processing (DLP) en jetting. Dankzij deze technologieën kunnen allerhande producten geprint worden en is (dure en minder duurzame) assemblage niet meer nodig. Voor 3D printen is op de vrije markt echter slechts een beperkt aantal polymere printmaterialen beschikbaar. Een innovatieve doorontwikkeling van deze materialen dringt zich op. De behoefte aan biogebaseerde polymeren – als duurzame variant – is groot.

‘Accelerate³’ wil daarom de specifieke expertise uit Nederlands Limburg en West-Vlaanderen samenbrengen zodat de nodige kennis en testinfrastructuur structureel gebundeld kan worden. Beide regio’s staan in voor deze sector en kennen een gelijkaardig economisch weefsel dat voor het merendeel bestaat uit kleine en middelgrote ondernemingen. Daarnaast worden ze met soortgelijke uitdagingen geconfronteerd en zijn ze in eenzelfde inhoudelijk domein actief, met complementaire specialisaties. De grensoverschrijdende samenwerking tussen West-Vlaanderen en (Nederlands) Limburg biedt dan ook de ideale gelegenheid om kennis, infrastructuur en netwerk in beide regio’s gevoelig uit te breiden.

Dankzij de grensoverschrijdende clustering kunnen de KMO’s en MKB’s in beide regio’s groeien. Verscheidene sectoren van zowel materiaalbedrijven, productie en software zullen baat hebben bij ‘Accelerate³’

Project verantwoordelijke
TUA West

Project partners
Centexbel
Chemelot Campus BV
Chemelot Research Facilities BV
Katholieke Universiteit Leuven

Meer informatie: www.grensregio.eu

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen