Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Accent Nijkerk

Looptijd: van 31 juli 2008 tot 30 juli 2009

Accent is een school voor Praktijkonderwijs voor leerlingen met een leerachterstand voor wie het reguliere vmbo te hoog gegrepen is. Met steun van het ESF helpt de school 176 leerlingen op weg naar een zo zelfstandig mogelijke plek op de arbeidsmarkt. Het ESF-traject begint met een toets, die de mogelijkheden van de leerling en de eisen van de arbeidsmarkt in kaart brengt. Op basis daarvan krijgt elke leerling een individueel begeleidingsplan. Situaties op de werkvloer worden nagebootst en geanalyseerd. Eenmaal aan het werk krijgen de oud-leerlingen nog steeds hulp van de school. Accent werkt bij deze trajecten intensief samen met het bedrijfsleven, vrijwilligers, sportverenigingen, andere scholen, instellingen voor re-integratie en instellingen voor zorg en welzijn. De school benadrukt vooral de kansen van de leerling, niet zijn beperkingen.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen