Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Advanced Integrated Cascading Catalytic Pyrolysis (ICCP)

Looptijd: van 1 november 2016 tot 22 december 2019
Plattegrond van de locatie van het project

Het project van BioBTX, KNN Advies, Syncom en Rijksuniversiteit Groningen heeft als doelstelling het opzetten van een geavanceerde chemisch katalytisch pyrolyseproces, genaamd Integrated Cascading Catalytic Pyrolysis (ICCP), en het demonstreren van dit concept op een pilot-plant schaal (TRL 6/7) voor 1-2 biomassastromen. De kennis zal input zijn voor de volgende stap in het ontwikkelingstraject, en wel naar de commerciële productie. De ICCP-BioBTX technologie is geschikt om verschillende biomassa- en organische afvalstromen te verwerken als grondstof voor het produceren van de “drop-in” chemicaliën benzeen, tolueen en xylenen. In een katalytisch pyrolyseproces wordt de biomassa eerst omgezet in een mengsel van aromaten, waaronder BTX (benzeen, tolueen en xylenen). Na zuivering wordt de paraxyleen geoxideerd tot het overeenkomstige tereftaalzuur. Na verestering met methanol kan het verkregen dimethyltereftalaat (DMT) door reactie met allerlei diolen (waaronder ethyleenglycol) worden omgezet tot verschillende polyesters. Door de resultaten van dit project kan de technologie opgeschaald worden naar grotere volumes en industriële productie en het verbreden van de technologie naar een omvangrijk biobased productpakket voor de chemische industrie. Er zullen nieuwe operationele en engineering data voor het chemisch katalytisch kraken van biomassa naar BTX worden gegenereerd op een representatieve pilot-plant schaal die relevant zijn voor de opschaling van deze technologie naar een duurzaam industrieel productiesysteem voor omvangrijke bio-aromaten productie. Het conversieproces op prototype pilot-plant schaal zal gedurende de uitvoering van dit project geoptimaliseerd worden voor diverse plantaardige restmaterialen. Op dit moment worden aromaten verkregen uit aardolie. Doordat deze bron eindig is en omdat het gebruik van aardolie leidt tot een toename van de CO2-emissie (en daarmee de klimaatverandering), is het van belang om de synthese van bio-aromaten uit biomassa te realiseren.

De ontwikkeling van de nieuwe koolstofarme technologie van BioBTX heeft een grote bijdrage aan energie- en emissiedoelstellingen zoals geformuleerd in doelstelling D (en C) van het OP EFRO Noord-Nederland. Ten opzichte van de gangbare petrochemische productieproces van BTX er een energiebesparing van 66% (37,6 MJ/ kg PTA) door toepassing van de technologie van de chemisch katalytische pyrolyse. Het project sluit goed aan bij de in de RIS3 geïdentificeerde maatschappelijke uitdagingen en maakt het een cross-over tussen landbouw en groene chemie, welke bijdraagt aan een vergroening van de Noordelijke chemieparken in Emmen en Delfzijl. De geavanceerde koolstofarme technologie verhoogt aanzienlijk de efficiency, omzet en kosten efficiency en levert ‘drop-in’ chemicaliën die op biomassa zijn gebaseerd tegen competitieve marktprijzen. Het nieuwe BioBTX proces levert een aanzienlijke bijdrage om de mondiale chemische en de kunststof industrie duurzamer te maken, resulterend in het op de markt brengen van groene chemicaliën en plastics met een aanzienlijke verlaging van de CO2-footprint. Bio-aromaten zijn een essentieel onderdeel van gangbaar gebruikte materialen en daarom interessant voor verschillende multinationals. De productie van duurzame grondstoffen voor de kunststoffen markt is de belangrijkste markt waar de technologie kan worden toegepast. De ontwikkelde technologie en de daaropvolgende processen genereren groene tussenproducten voor een duurzame polymeer productie. De geproduceerde bio-aromaten zullen hun weg vinden naar verschillende zich vergroenende industrieën. Tot slot zal dit project bijdragen aan het verwezenlijken van een grote groei in werkgelegenheid en omzet na afloop van dit project bij BioBTX te Groningen. De resultaten van het project leiden tot een grote verbetering in de Noord-Nederlandse werkgelegenheid en het Noord-Nederlandse Bruto Regionaal Product (BRP). Het leidt tot de valorisatie van verschillende biomassastromen naar duurzame plastics, dit draagt bij aan de vergroening van de chemieclusters in Delfzijl en met name Emmen en koppelt landbouw aan chemie.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen