Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Alleen geslepen diamanten schitteren

Looptijd: van 1 augustus 2009 tot 31 juli 2010
Plattegrond van de locatie van het project

De M. Hardenbergschool is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende en meervoudig gehandicapte jongeren. De school wil haar leerlingen een zo zelfstandig mogelijk leven in de maatschappij geven. Ze gebruikt hiervoor ESF-subsidie. De school brengt in kaart wat de mogelijkheden zijn van de leerling en past hier haar lesaanbod op aan. De jongeren krijgen les in nagebootste praktijksituaties en op locatie. Hier maken de leerlingen zich de benodigde technische en sociale vaardigheden eigen. Ook tijdens de interne en externe stages en na het verlaten van school krijgen de leerlingen begeleiding. Voor een optimaal resultaat werkt de M. Hardenbergschool nauw samen met andere scholen.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen