Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Andela Robot Weeder

Looptijd: van 1 juli 2021 tot 30 september 2023
Plattegrond van de locatie van het project

ANDELA ROBOT WEEDER

Het ANDELA ROBOT WEEDER project heeft als doelstelling een vermarktbare, volledig gerobotiseerde en autonoom rijdende wiedmachine te realiseren, die in verschillende gewassen en onder alle veldomstandigheden de diverse onkruiden detecteert en verwijdert.

De gerobotiseerde wiedmachine levert een oplossing voor een aantal actuele aandachtspunten in de biologische én gangbare akkerbouw:

• Het zeer arbeidsintensieve (handmatige) verwijderen van onkruid op de akkers in de biologische teelt vraagt veel capaciteit (manuren). Deze, vrijwel uitsluitend door buitenlandse seizoenkrachten ingevulde en fysiek inspannende arbeid is steeds minder beschikbaar.
• Bovendien is handmatig wieden kostbaar en onvoldoende trefzeker. De beschikbaarheid van wieders op het juiste moment/groeistadium is onzeker en de kans dat tijdens dat wieden (teveel) onkruid gemist wordt is aanzienlijk.
• De internationaal steeds stringentere toelatingsnormen én navenant beperkter gebruik van betrouwbaar werkende herbiciden.
• Het tegengaan van bodemverdichting en gewasbeschadiging.

Voor dit laatste nadeel ontwikkelde Andela Techniek & Innovatie jaren geleden al een oplossing. De Andela Solar Weeder (een zelfrijdende wiedkar); die wereldwijd verkocht wordt.

De ANDELA ROBOT WEEDER is de doorontwikkeling van een prototype robotgestuurde wiedmachine, die onkruid ín de rij verwijdert; maar nu, in plaats van met één, met een veelvoud aan wiedunits uitgerust wordt, die het onkruid geheel automatisch detecteert en verwijdert.
?De doorontwikkeling betreft:
• Een innovatieve oplossing voor de naar verhouding grotere vermogensbehoefte
• Inpassen van geïntegreerde RTK besturing
• Programmeren en optimaliseren van de verschillende robotarmen (en vooral de synergie daartussen) en doorontwikkelen AI, teneinde
• Snelheid en precisie te vergroten voor een zo hoog mogelijke capaciteit.

Het project ANDELA ROBOT WEEDER sluit aan bij zowel de groene als de digitale transitie die het REACT-EU programma voor ogen heeft. Het gebruik van de ANDELA ROBOT WEEDER machines op vele plaatsen in Europa, zal de voortrekkersrol van Nederland en de provincie Flevoland in het bijzonder op het gebied van innovatieve akkerbouw bevestigen en versterken.

Looptijd van het project is van 15 februari 2021 – 30 september 2023
Het project heeft zich gekwalificeerd voor een bijdrage van Kansen voor West.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen