Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

AQUA-VLAN 2 (INTERREG VLA-NED)

Looptijd: van 1 oktober 2016 tot 30 september 2019

 

Vandaag komt meer dan de helft van de aquatische producten die we consumeren uit aquacultuur. De Europese aquacultuurproductie stagneert en ook in de grensregio is het een uitdaging voor kleine en middelgrote bedrijven om competitief te blijven en zich internationaal te onderscheiden in de productie, verwerking en handel van een scala aan hoogwaardige nicheproducten. Daardoor is er een grote behoefte aan innovatie in de productieprocessen en het realiseren van een duurzame visteelt. 

De eerste editie van ‘AQUA-VLAN’ uit Interreg IV kende een succes in de duurzame kweek van de alom geprezen Omegabaars en de optimalisatie van de teelt van zilte groenten zoals zeekraal. Daarnaast werd belangrijke onderzoeksinfrastructuur gerealiseerd met het Sealab in Hogeschool Zeeland en werd glastuinbouw gecombineerd met visteelt om zo tot kringloopsluiting te komen. ‘AQUA-VLAN 2’ bouwt – onder leiding van Inagro - verder op deze fundamenten voor een sterk economisch, sociaal en ecologisch duurzame aquacultuursector en richt zich specifiek naar bedrijven om deze te ondersteunen bij uitdagingen die technische innovatie vereisen. In de eerste plaats zullen specifieke randvoorwaarden voor de uitbouw van de aquacultuursector, zoals wetgeving, onderzocht worden. Ten tweede wordt ingegaan op het verder koppelen van vis en serregroenten (kringloopsluiting) bij mari- en zoetwateraquacultuur. Zo zal onder andere de kweek van zoetwatervis in recirculatiesystemen en het natriumprobleem bij planten in glastuinbouw onderzocht worden. Daarnaast wordt gewerkt aan de productie van innovatieve visvoeders om de kringloopsluiting verder te optimaliseren.

Verder kunnen bedrijven bedrijfsspecifieke studies op vlak van aquacultuur laten onderzoeken met vouchers.

Project verantwoordelijke
Inagro

Project partners
Universiteit Gent
PCG
EMPRO Europe
HZ University of Applied Sciences
EV ILVO
Odisee vzw

Meer informatie: www.grensregio.eu

 

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen