Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Aquadra (INTERREG EMR)

Looptijd: van 1 oktober 2009 tot 30 september 2013

De waterkwaliteit verbeteren en wateroverlast vermijden, zijn zowel in België als Nederland belangrijke aandachtspunten. Omdat waterproblemen geen rekening houden met landsgrenzen, is een samenwerking wat betreft het beheer over die grenzen logisch, maar niet altijd even makkelijk. Het grenzoverschrijdend project AQUADRA streeft naar een verbetering van de waterkwaliteit van de waterlopen en wil een oplossing bieden voor de problemen rond wateroverlast in vier deelbekkens van de Maas: de Jeker, de Voer, de Berwijn en de Geul.   Om te vermijden dat ze  in elk land op een andere wijze beheerd worden, maken de partners van AQUADRA afspraken over het beheer, over de grenzen heen. Ruimingswerken, overstromingen vermijden, de waterkwaliteit verbeteren of erosie tegengaan worden behandeld.   Werkgroepen stemmen het beheer van de waterlopen op elkaar af en ontwikkelen grensoverschrijdende beheerinstrumenten. De (deel)bekkenbeheerplannen worden met gegevens van over de grens aangevuld. Hierdoor ontstaan integrale plannen onafhankelijk van gewest- en landsgrenzen. De nieuwe werkgroepen zullen op termijn omgevormd worden tot permanente grensoverschrijdende overlegorganen. Elke projectpartner zal op zijn terrein werken uitvoeren die een positieve invloed hebben over de grens. Gemeenten, verenigingen, inwoners en aangelanden zullen betrokken worden bij de waterproblematiek. Er zal daarom aandacht besteed worden aan informatieverstrekking, sensibilisatie en participatiemogelijkheden.   Nederlandse partner in dit project: - Waterschap Roer en Overmaas Postbus 185, NL-6130 AD Sittard Parklaan 10, NL-6131 KG Sittard Contactpersoon: De heer Jacq In den Kleef (Adjunct directeur) j.indenkleef@overmaas.nl   - Provincie Limburg NL Postbus 5700, NL-6202 MA Maastricht Limburglaan10, NL-6229 GA Maastricht Contactpersoon: De heer Ger H. M. Driessen (gedeputeerde) ghm.driessen@prvlimburg.nl

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen