Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Arbeidsintegratie PrOBaat3

Looptijd: van 1 augustus 2009 tot 31 juli 2010
Plattegrond van de locatie van het project

Praktijkonderwijs geeft jongeren uitzicht op een baan. Op de deelschool voor praktijkonderwijs van het dr. Aletta Jacobs College zitten moeilijk lerende scholieren in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar. In de stagetraining leren de jongeren aan werk wennen. Dat gebeurt in vier richtingen: techniek, groenvoorziening, zorg & welzijn en dienstverlening. De school biedt met behulp van ESF-subsidie diverse opdrachten die erg realistisch zijn. Ze verzorgt interne stages bij het schoonmaakbedrijf en de groenafdeling. Ook is er een dierenweide en groente- en plantenkas. In een leerwoning komen de scholieren in contact met situaties die ze later bij het werken en zelfstandig wonen tegenkomen. Het college werkt bij dit project nauw samen met diverse bedrijven, de gemeente, UWV WERKbedrijf en andere scholen.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen