Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Arbeidsmarktkansen voor jongeren

Looptijd: van 1 juli 2010 tot 31 augustus 2011
Plattegrond van de locatie van het project

Deelnemers aan het project van de gemeente Eindhoven zijn niet uitkeringsgerechtigde jongeren. Er zijn 151 jongeren begeleid in het ontwikkelen van vaardigheden. Er worden drie trajecten aangeboden. Tijdens een duale opleiding krijgen deelnemers naast theorie uitgebreid de kans praktijkervaring op te doen via verschillende excursies, stages en buitenschoolse opdrachten. Het tweede traject is bedoeld voor deelnemers die door vaak complexe omstandigheden niet in staat zijn het regulier onderwijs te volgen. Het traject leert de deelnemers te plannen, te leren en hoe te reflecteren op hun eigen gedrag. Ook worden zij ondersteund in het vinden van een doel. Het derde traject is een speciale Lasopleiding op BOL niveau. Scholing vindt plaats in een beschermde omgeving. Het stimuleren van het groepsgevoel is een belangrijk onderdeel.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen