Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Arbeidsmatig werken

Looptijd: van 1 augustus 2009 tot 31 juli 2010

VSO Herenwaard is de afdeling voortgezet speciaal onderwijs van de Dr. A. van Voorthuysenschool. Op deze school zitten jongeren met een verstandelijke beperking. Met behulp van ESF-gelden helpt VSO Herenwaard haar leerlingen zo zelfstandig mogelijk te zijn op het gebied van werken, wonen en vrije tijd. Het traject begint met een beroepskeuzetest. In een gesimuleerde praktijkomgeving en tijdens groepsstages leren de jongeren vervolgens wat werken inhoudt. Op deze manier bekijkt de school wat elke scholier kan en wil. Jobcoaches begeleiden de leerling tijdens een externe stage. De school werkt samen met andere instellingen zoals UWV WERKbedrijf, dagbestedingcentra, sociale werkvoorzieningen en het bedrijfsleven.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al jaren aan economische groei en de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Zo zijn in Nederland een heleboel verschillende projecten die deels worden gefinancierd met Europees geld. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

Wil je meer weten over coole dingen die bij jou om de hoek worden gedaan met Europees geld? Doe mee met de EODH-quiz en win gave prijzen!

raak geïnspireerd bekijk de fondsen