Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie

Arbeidstoeleiding PrO-vso RIJNMOND

Looptijd: van 1 september 2014 tot 31 augustus 2016

Inhoud 

VSO Maarland is een school voor leerlingen met een verstandelijke beperking (cluster 3).In het kader van de arbeidstoeleiding wordt bij ons op school veel aandacht besteed aan stage. Dat doen we middels groepsstages in de middenbouw en individuele stages in de eindgroepen. In de nationale prokkelweek gaan leerlingen van de middenbouw zelf op zoek naar een stageplek. Op die stageplek worden ze begeleid door een werknemer van dat bedrijf die als hun "buddy" ook meegaat naar de nationale prokkelsportdag. Inzet van personeel kan bekostigd worden vanuit de ESF subsidie.

Motivatie

Wanneer we spreken over de participatiesamenleving hebben we het over mensen met een beperking die een kans moeten krijgen op de arbeidsmarkt. Het gaat dan echter meestal niet over leerlingen van onze school. Voor de leerlingen met een IQ vanaf 50 proberen we een werkplek te zoeken maar dat lukt maar mondjesmaat. De bedrijven zijn huiverig om deze jongelui aan te nemen. Tijdens de stages merken ze echter dat onze leerlingen hele gemotiveerde werknemers kunnen zijn. Daarom moet ons project winnen! 
 
Projectresultaat

De bedrijven leren onze leerlingen kennen en de leerlingen leren wat het is om in een bedrijf te werken. De bedrijven zijn daarna nog meer bereid om onze leerlingen voor een langere periode als stagiaire aan te nemen en wellicht later als werknemer in dienst. 

 

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al jaren aan economische groei en de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Zo zijn in Nederland een heleboel verschillende projecten die deels worden gefinancieerd met Europees geld.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! Heb je een idee voor een project of wil je meer weten over het aanvragen van een Europese subsidie? Dan vind je hier meer informatie:

raak geïnspireerd bekijk de fondsen