Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Arbeidstraining naar werk

Looptijd: van 1 augustus 2009 tot 31 juli 2010
Plattegrond van de locatie van het project

Het Thomas a Kempis College heeft een afdeling praktijkonderwijs op een aparte locatie. Ze bereidt haar leerlingen voor op werk of een vervolgopleiding op mbo-1 niveau. De school heeft hiervoor het ESF-project Arbeidstraining naar werk opgezet. Het college geeft les op het niveau van de leerlingen. Ze biedt beroepskeuzetests en vakcursussen aan. Een groot deel van de lessen is gericht op praktisch bezig zijn. Stapsgewijs leren in modules is het motto. In leerling-werkplaatsen, gelegen in een apart gebouw naast de school, worden praktijksituaties nagebootst. Ook doet de leerling ervaring op via stages in het bedrijfsleven. De stap naar echt werk wordt zo kleiner. Het Thomas a Kempis College werkt uitgebreid samen met andere scholen, gemeenten en instanties als MEE en het UWV WERKbedrijf.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen