Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Asset Management

Looptijd: van 1 april 2016 tot 31 december 2019

Asset Management 2.0 is ontwikkeld om de betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid van de betonnen infrastructuur te vergroten. De asset eigenaren, beheerders en experts krijgen toegang tot een online digitaal dashboard van hun infrastructuur. Dit systeem is toepasbaar op zowel bestaande als nieuwe betonconstructies.

Samen met de interpretatiemethodologie is een real-time betonduurzaamheidssensor ontwikkeld, gebaseerd op weerstandsmetingen met draadloze technologie. Er is een algoritme ontwikkeld om de kans op corrosie, chloride penetratie, carbonatatie, vries-dooi, scheurvorming en vertraagde ettringietvorming te evalueren. De externe data-acquisitie van de sensor wordt vrijgegeven via het Internet of Things (IoT) platform. De meetresultaten worden gevalideerd en geïnterpreteerd om updates en onderhoudsstrategieën te genereren voor beheerders om risico’s, kosten en prestaties te optimaliseren.

In dit project is een draadlooze duurzaamheid sensor en een Decision Support Tool (DST) ontwikkeld. De real-time duurzaamheidsstatus van de betoninfrastructuur wordt in de vorm van verkeerslichten pragmatische weergegeven. Bovendien worden alle analyses gedetailleerd op het DST-online portaal gepresenteerd. De DST-algoritmen zijn gebaseerd op de bestaande internationale normen en voorschriften, zoals DuraCrete en FIB-modelcode, samen met de laboratoriumkalibraties. Het signaleringsysteem waarschuwt de beheerder vroegtijdig, nog voordat betonschade ontstaat.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen