Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

ATLAS - Het meest duurzame onderwijs gebouw ter wereld!

Looptijd: van 1 maart 2017 tot 28 februari 2021
Plattegrond van de locatie van het project

Noord-Brabant heeft de ambitie om voorop te lopen in de transitie naar koolstofarme kennis-economie. Dit is hard nodig, want Nederland loopt achter op de EU2020 duurzaamheidsdoelen. Er valt veel te winnen. In Nederland staan naar schatting ten behoeve van het Nederlandse onderwijs alleen al 12.000 grote utiliteitsgebouwen van voor 1990. Dit zijn grote renovatie projecten, waarbij helaas nog vaak gekozen wordt voor bewezen technologie?n. Hierdoor komen duurzaamheidsinnovaties vaak traag naar de markt.

Het consortium bestaande uit TU/e (kennisinstelling en eigenaar hoofdgebouw, genaamd ATLAS), TU/e Innovation Lab (Verzorgt valorisatie kennis), Uitgekiend BV (innovatiebevorderaar voor bouwsector en installateurs) en Stichting Slimbouwen (versneller van duurzame innovaties in bouwsector) en (overige regionale niet gesubsidieerde partners, zoals BLOC, Dutch Green Building Council, Solliance, ABBY, gebruikers van ATLAS en de maatschappij breed) zal met ATLAS een bijdrage leveren aan de versnelling van de introductie van verschillende duurzame innovaties.

Dit doet het door in de renovatie van ATLAS gebruik te maken van new-to-market innovaties, zoals de innovatieve klimaatgevel, de intelligente lichtinfrastructuur en het smart district heating system. Deze innovaties hebben geleid tot een BREEAM (wereldwijd de meest gebruikte methode om de duurzaamheid van gebouwen te classificeren) ontwerpcertificaat ?Outstanding?. Wanneer het project opgeleverd wordt conform het ontwerp, zal ATLAS het meest duurzame onderwijsgebouw ter wereld worden! Ondersteuning vanuit OPZuid is cruciaal om dit te realiseren.

Naast het ontbreken van gebruikers ervaringen op de verschillende innovaties, zit de technische uitdaging met name in de integratie van de verschillende technologie?n met elkaar en het gebouwbeheersysteem. Om dit te ondervangen zullen onderzoekers van de Faculteit Bouwkunde via validatie, optimalisatie en effectenstudies inzichten verstrekken om de innovaties succesvol te implementeren. Vervolgens zal de gerealiseerde infrastructuur dienen als Living Lab waar innovatieve technologie?n gedemonstreerd kunnen worden in een real-life omgeving. Enkele thema?s die op korte termijn worden uitgewerkt zijn innovatieve PV-cellen, Energieopslag, Intelligent Lighting en Internet of Things. De resultaten en kennis zal via het netwerk van met name Uitgekiend BV en Stichting Slimbouwen overgedragen worden aan de bouw sector en de gebouwbeheerders door het aanbieden van online cursussen (1040 deelnemers), masterclasses (400 deelnemers), toegepaste adviestrajecten (240 deelnemers) en transitieversnellingsprogramma?s (40 deelnemers).

Het project zal resulteren in een toonaangevende demonstrator in de regio waar 80% CO2 ?reductie (3,5 miljoen kg) is gerealiseerd, dat via het Living Lab een blijvende bijdrage levert aan het innovatieve ecosysteem rondom duurzame innovaties en waarvan de resultaten breed onder de aandacht gebracht worden van bouwbedrijven en gebouwbeheerders (tenminste 3.160 over 4 jaar)

Het project kent een grote value for money voor de verschillende betrokken partijen en het OPZuid. De TU/e kan de innovaties beheerster implementeren, cre?ert een Living Lab omgeving waar andere duurzame innovaties gedemonstreerd kunnen worden, zal ten minste 4 artikelen kunnen publiceren en biedt studenten en medewerkers een inspirerende omgeving. Uitgekiend BV en Stichting Slimmer Leven bieden hun netwerk unieke kennis met grote toegevoegde waarde. Het OPZuid krijgt een project dat uitstekend aansluit bij haar doelstellingen, zowel binnen de 4F call, alsook de 1B1 call (Living Lab) met een ROI van 1 binnen 1,5 jaar na afronding van het project en een ROI van 6,7 binnen 5 jaar na afronding van het project. Dit komt neer op 239,75 miljoen kg CO2

Voor alle partijen geldt dat ATLAS een positieve uitstraling heeft als het gebouw ook als ?Meest duurzame onderwijsgebouw te wereld? kan worden opgeleverd

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen