Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

AutomatIQ

Looptijd: van 1 juni 2021 tot 31 mei 2023
Plattegrond van de locatie van het project

Binnen de gehele hightech maakindustrie is een vergaande automatisering en digitalisering van het productieproces noodzakelijk om grootschalige en flexibele productie van maatwerk producten op een kosteneffectieve manier te (kunnen blijven) realiseren. De Nederlandse maakindustrie kan wat betreft personeelskosten niet concurreren met bedrijven in lagelonenlanden. Smart Industry is essentieel voor de Nederlandse maakindustrie om wereldwijd concurrerend te blijven en haar voortrekkersrol te behouden. Smart Industry combineert de kracht van digitalisering, virtualisering en artificial intelligence (AI) om in fabrieken steeds meer taken autonoom te laten verrichten. Het koppelen van productiesystemen via Internet of Things (IoT) en het verzamelen en analyseren van grote hoeveelheden sensordata (big data) in een Cloud-omgeving vormen de basis voor het optimaliseren van het productieproces, het verminderen van fouten (zero-defect manufacturing) en maken het mogelijk om zeer effectief onderhoud uit te voeren (predictive maintenance). Het produceren van maatwerk contactlenzen (lage aantallen, hoge variabiliteit) is bij uitstek een productieproces dat baat heeft bij Smart Factory technologieën. Dit project is een voorbeeld waarin de bovenstaande technologieontwikkelingen worden toegepast.

Binnen PREspective gaan de projectpartners namelijk een volledig geautomatiseerde Smart Industry productielijn voor op maat gemaakte lenzen ontwikkelen, waarbij er een feedbackloop wordt gecreëerd tussen de draaibanken en een inline meetsysteem dat real-time op product-, machine- en productieniveau analyses uitvoert ten behoeve van kwaliteitsborging. Ook wil het consortium het mogelijk maken om een ‘digital twin’ van de productielijn te maken. Hiermee zal het in de toekomst mogelijk zijn om het gehele productieproces op afstand bij- en aan te sturen. PREspective richt zich op het ontwikkelen van een geïntegreerd prototype van een volledig geautomatiseerde lenzenproductielijn met kwaliteit feedback. Het ontwikkelde prototype zal gedurende het project worden getest in de praktijkomgeving in de productieruimte van de eindgebruiker, Menicon.

Het consortium, bestaande uit STT products (MKB, Tolbert), Demcon Industrial Systems (Groot bedrijf, Groningen) en Menicon (Groot bedrijf, Emmen), beschikken over complementaire competenties die ze in staat stelt om de beoogde innovatie succesvol te realiseren. De kennis van STT op het gebied van elektrotechniek, fijnmechanica en productieprocessen in het algemeen, zorgen ervoor dat er een oplossing kan worden bewerkstelligd die de productie van lenzen versnelt en verbetert. Demcon brengt haar knowhow in op het gebied van digitalisering, automatisering, AI en digital twin technologie, met als gevolg dat er een virtuele representatie van de fysieke productielijn kan worden gemaakt en dat het systeem in staat is om zichzelf continu te verbeteren. Lenzen fabrikant Menicon werkt met haar eigen R&D-tak continu aan de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve, maatwerk lenzen die inmiddels niet alleen worden ingezet ter correctie van de oogafwijking maar ook als behandeling om de toename van myopie (bijziendheid) te remmen. Zij complementeert het consortium met haar kennis op het gebied van lensmaterialen, lensontwerpen en lenskwaliteit.

Het realiseren van de beoogde innovatie zal niet alleen een economische impact hebben bij lenzenfabrikant Menicon, maar de opgedane kennis en ontwikkelde technologieën zullen ook inzetbaar zijn bij het innoveren van productieprocessen in andere markten binnen de maakindustrie.

De ontwikkelingen in PREspective worden mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen het MKB en het grootbedrijf. Als gevolg hiervan kan kennis worden aangetrokken en specialisatie worden ontwikkeld op het gebied van Smart Industry technologieën, waardoor alle partners in dit traject uiteindelijk bijdragen aan het verbeteren van het innovatieve vermogen van de regio.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen