Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

AutoProtect

Looptijd: van 1 juli 2017 tot 31 maart 2021

Doel is de versterking van het innovatievermogen van euregionale ondernemingen in competentiegebied “Nieuwe materialen en grondstoffen” door ontwikkeling van oppervlakken met zelfbeschermingsfunctie. De geplande ontwikkeling van Multi-Stimulus-Systemen, MSS, maakt voor het eerst realisatie mogelijk van veilig, efficiënt, duurzaam en milieuvriendelijk behoud van chemische en microbacteriële hygiëne. De werking baseert op de chemische afbraak van verontreinigingen (zelfreiniging), die o.a. dienen als adhesielaag en/of voedingsbron voor micro-organismen, tegelijkertijd worden micro-organismen geïnactiveerd (zelfdesinfectie) en chemisch afgebroken. In tegenstelling tot oppervlakken met antimicrobacteriële of easy-to-clean eigenschappen blijft de chemische en microbacteriële hygiëne van oppervlakken behouden bij sterk verminderde of helemaal overbodige activiteiten van reiniging en desinfectie. De zelfbeschermingsfunctie kan voor nagenoeg elk oppervlak worden ontwikkeld en is derhalve van groot belang voor veel toepassingsgebieden:


• Infectierelevante oppervlakken (bijv. in de gezondheidszorg): duurzame hygiëne, verkleining van het infectierisico

• Technische oppervlakken (bijv. in de productie of cleanrooms): verhoging van productkwaliteit, -veiligheid en procesveiligheid
• Aan weer en wind blootgestelde oppervlakken (bijv. installaties voor hernieuwbare energie, hightech bouwwerken): duurzaam behoud van functie en uiterlijk

Gedurende de looptijd van het project wordt uitgegaan van 15-25 nieuwe arbeidsplaatsen door uitbreiding van het productassortiment van deelnemende bedrijven of door het ontstaan van “spin-off”-bedrijven. Geëxtrapoleerd naar in de Euregio gevestigde ondernemingen over een periode van 6 jaar na afloop van het project, komt de raming uit op ca. 300 nieuwe arbeidsplaatsen. Van de resultaten profiteren ondernemingen in tenminste 13 van de 21 branches die de projectresultaten als primaire of secundaire gebruikers implementeren en vermarkten of benut.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen