Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Beddenmonitoring

Looptijd: van 1 april 2009 tot 31 maart 2010
Plattegrond van de locatie van het project

Goede personeelsplanning is voor UMC Sint Radboud erg belangrijk maar ook behoorlijk complex. Het patiëntenaanbod binnen een ziekenhuis wisselt sterk en het werk is daardoor moeilijk te plannen. Toch bestaat de gedachte dat het beter kan dan nu gebeurt. UMC Sint Radboud houdt namelijk via de zogeheten beddenmonitor nauwkeurig gegevens bij over de bedbezetting. Maar deze informatie wordt niet gebruikt om personeel te plannen. Het afstemmen van de administratieve parameters op de variabelen uit de beddenmonitor is een lastige klus. Deze is nu in de vorm van een proefproject gegoten, gedeeltelijk betaald door het ESF. Als de test succesvol is, vindt de implementatie van het systeem in het hele ziekenhuis plaats.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen