Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Bedrijfsaanvraag IBN-groep

Looptijd: van 30 juni 2007 tot 30 juni 2008
Plattegrond van de locatie van het project

Dit scholingsproject richt zich op werknemers van IBN met een Wsw-indicatie (Sociale Werkvoorziening). Het doel is om deze mensen van een startkwalificatie te voorzien, waarmee zij zelfstandig aan het werk kunnen. Tot dusver behaalde resultaten in drie BBL-trajecten (Beroeps Begeleidende Leerweg): 12 van de 13 deelnemers hebben de opleiding Arbeidsmarkt Gekwalificeerd Assistent (mbo-1) succesvol afgerond. 39 van de 41 deelnemers zijn geslaagd voor de opleiding Verpakken (mbo-2). 12 van de 14 deelnemers hebben het diploma Verpakken op mbo-3-niveau behaald.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen