Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Benutten Phacelia voor natuurlijke plaagbestrijding van trips in uien

Looptijd: van 1 januari 2021 tot 31 december 2022
Plattegrond van de locatie van het project

Uien is voor veel akkerbouwers een onmisbaar financieel gewas in het bouwplan en een hoge opbrengst is dan essentieel. Bijna alle ziekten en plagen zijn goed te beheersen, behalve trips. Bij aanhoudende droogte kan deze massaal in uienpercelen voorkomen en 30 tot 40% opbrengstreductie veroorzaken. Vooral bij zaaiuien in gebieden waar niet beregend kan worden is dit het geval. Er is een trend zichtbaar van meer droge zomers en een toename van tripsaantastingen in uienpercelen en het ziet ernaar uit dat deze trend zich doorzet. Het areaal zaaiuien in Nederland was in 2020 27.275 ha, waarvan 34% in Flevoland. Het overige gedeelte ligt in provincies waar zoutwater een issue is of bij aanhoudende droogte een beregenverbod kan worden ingesteld.
Tripsen houden niet van een nat uiengewas waardoor beregening in sommige delen van het land een uitkomst biedt om trips te bestrijden. Het aantal gewasbeschermingsmiddelen dat beschikbaar is om trips te bestrijden is beperkt en het is de verwachting dat dit aanbod zal afnemen. Met name op plekken waar niet beregend kan worden, kan dit een knelpunt worden om zaaiuien te verbouwen en dreigt hiermee een pijler van het bedrijfsinkomen weg te vallen.
Met het oog op het nieuwe GLB komt vergroening, o.a. met bloemenranden, centraler te staan. Akkerbouwers worden bij extra inspanning extra beloond. Wanneer een bloemenrand ook een functie voor het gewas heeft, groeit het draagvlak voor implementatie van deze in het bouwplan. Hiermee worden doelen voor zowel de akkerbouwer als (Europese) overheid ondersteund.
In een aantal GLB-pilots en akkerbouw-organisaties is daarom oriënterend onderzoek uitgevoerd naar de toegevoegde waarde van Phacelia voor het beheersen van trips in zaaiuien.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen