Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

berkeln 2018-2020

Looptijd: van 1 juni 2018 tot 30 september 2021

Het project “berkeln 2018-2020" omvat de structurele en inhoudelijke samenwerking van Duitse en Nederlandse actoren en gemeenten langs de Berkel. Initiatiefnemers voor het project zijn aan de Nederlandse kant de drie gemeenten Zutphen, Lochem en Berkelland, het Waterschap Rijn en IJssel en de Stichting Berkelfestival. Aan de Duitse kant zijn het de steden Billerbeck, Coesfeld, Gescher, Stadtlohn, en Vreden, het Forum BildungsBerkel en de Regionale 2016 GmbH. Beide landen hebben in de afgelopen paar jaar in hun regio een Berkelproces op gang gebracht (het Berkeldalproces in NL en de Regionale 2016/Berkel-AG in D). Deze processen moeten nu bij elkaar worden gebracht.

Als volgende stap streven beide kanten naar een intensieve grensoverschrijdende samenwerking, om enerzijds een centraal netwerk langs de Berkel op te bouwen en anderzijds de totstandkoming van gemeenschappelijke grenzoverschrijdende projecten langs de Berkel te bevorderen op de volgende gebieden:

- ontwikkeling van lokale en regionale netwerken
- werkgelegenheid, educatie
- cultuur en toerisme
- natuur, landschap en milieu
- structuur en demografie

Natuurlijk zijn er ook nu al verscheidene activiteiten, zoals de Berkelaktionstag, het Berkeldalproces, de BildungsBerkel en andere projecten en initiatieven langs de Berkel, maar tot nu toe is er geen centraal punt van waaruit alle activiteiten langs de Berkel gecoördineerd worden. Om de uitwisseling te bevorderen en daardoor op allerlei vakken te leren van het buurland en gebruik te maken van synergiemogelijkheden, moeten deze activiteiten en initiatieven via netwerken met elkaar in verband gebracht en via en jaarlijkse Berkelfestival aan een breed publiek grensoverschrijdend gepresenteerd worden.
2 Berkelfestival zijn al uitgevoerd in 2018 en 2019 - 2 festivals zijn nog gepland voor 2021 en 2022.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen