Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

BiK: Bionica in het MKB (INTERREG DE-NL)

Looptijd: van 01.04.2016 00:00:00 tot 31.03.2019 00:00:00

 

Bionica is een out-of-the-box innovatiemethode die in dit project toegankelijk wordt gemaakt voor het MKB. Hiermee wordt het Duits-Nederlands MKB toegang geboden tot een potentieel aan doorbraakinnovaties uit de natuur en daarmee tot nieuwe economische waarde. Ook heeft het MKB dankzij deze innovatiemethode meer mogelijkheden om bij te dragen aan duurzame en maatschappelijke vraagstukken zoals de energie- en grondstoffen schaarste, milieuproblematiek, opwarming van de aarde, etc. Bionica leidt tot duurzame innovaties: deze zijn immers al miljoenen jaren beproefd en bewezen in de natuur. De vele innovatieve, vaak actieve MKB-bedrijven in de maakindustrie, bijv. uit de machine-, installatie- en transportmiddelensector, vormen de ruggengraat van de economie in de EUREGIO en de EDR. Deze technologie gedreven bedrijven zijn voor de versterking van hun concurrentiekracht in essentie aangewezen op verregaande innovaties en dan met name integraal toepasbare product-, proces- en dienstverlener innovaties. De grootste innovatiebehoefte is er m.b.t. het bundelen van verschillende nieuwe technieken tot systeemoplossingen.Ten aanzien van deze urgente behoefte aan interdisciplinaire technologie biedt de bionica als de natuurlijke symbiose van biologie en techniek een scala aan nieuwe, in de natuur zelf als lange tijd 'beproefde' ontwikkelingsmogelijkheden.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen