Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Bio Base Europe (INTERREG VLA-NED)

Looptijd: van 1 januari 2009 tot 31 december 2013
© Bio Base Training Center

Bio Base Europe realiseerde een belangrijke versterking van de grensregio als Europese topregio voor de biogebaseerde economie – een economie gebaseerd op organische en hernieuwbare grondstoffen – door enerzijds een lacune in de innovatieketen weg te werken en anderzijds ruimte te bieden voor de opleiding van procesoperators.

Bio Base Europe heeft onderzoeks- en opleidingsinfrastructuur opgebouwd in de vorm van een polyvalente pilootinstallatie voor industrieel onderzoek naar biogebaseerde productieprocessen in het havengebied van Gent en een Training Center in Terneuzen voor procesoperators.

In de Pilot Plant staat een polyvalente en flexibele pilootinstallatie ter beschikking waarin bedrijven en kennisinstellingen een brede variëteit van biogebaseerde processen kunnen testen, optimaliseren en opschalen tot op semi-industriële schaal. “Er werken 28 mensen in de Pilot Plant en er zijn ondertussen al tientallen bedrijven geholpen bij de ontwikkeling van hun nieuwe producten. Deze Pilot Plant voor de biogebaseerde economie is in Europa uniek in zijn soort,” aldus Wim Soetaert, directeur van Bio Base Europe Pilot Plant. “Om te kunnen opschalen naar een industrieel proces en het eindproduct te kunnen vermarkten, is er een volwaardige pilootinstallatie nodig. Vandaar dat bedrijven van over de hele wereld inmiddels een beroep doen op ons.” Wereldwijd wordt Bio Base Europe dan ook een steeds bekender innovatiecentrum.

Het Training Center in Terneuzen biedt een opleiding voor procesoperators en onderhoudstechnici die daarna aan de slag kunnen in biogebaseerde en procesgerichte bedrijven in Vlaanderen en Nederland. Het is een van de duurzaamste gebouwen in Nederland en België. Dankzij het volledig passieve gebouw, aardwarmte, de waterzuiveringsinstallatie en meedraaiende zonnepanelen heeft het Bio Base Europe Training Center overcapaciteit. Sinds de opening van het centrum in 2012 heeft het al 110.000 kg CO2-uitstoot vermeden.Het Training Center richt zich met name op het faciliteren van events en bijeenkomsten binnen de biogebaseerde economie, duurzaamheid en techniek. Deze unieke locatie met haar groene identiteit biedt ruim voldoende mogelijkheden voor vergaderingen, trainingen, workshops, congressen, symposia, netwerkbijeenkomsten of andere evenementen. 
Bovendien huisvest het Training Center een expositie, waarin leerlingen kennis kunnen maken met de biogebaseerde economie.

De Europese Commissie heeft de Bio Base Europe Pilot Plant een modelproeffabriek genoemd. De officiële benaming hiervoor is: multi-KETs-demonstratieproject. KETs staat voor ‘Key Enabling Technologies’ en heeft betrekking op een zestal sleuteltechnologieën die Europa in 2009 heeft gedefinieerd. Naast industriële biotechnologie zijn dat nanotechnologie, micro- en nano-electronica, fotonica en geavanceerde materialen. Al in 2009 werd Bio Base Europe daarnaast uitverkoren tot ‘beste grensoverschrijdende project in Europa’ en ontving het de ‘Sail of Papenburg’ van de Werkgemeenschap van Europese Grensgebieden (WVEG). Bio Base Europe is het grootste Interreg-project tot op heden, aan de Vlaams-Nederlandse grens.

Algemene website Bio Base Europe: www.bbeu.org
Training Center: www.bbetc.org + virtuele tour

Dit project werd uitgevoerd binnen Interreg IV Vlaanderen-Nederland.
Voor meer informatie: www.grensregio.eu

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen