Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Bio-TecH2

Looptijd: van 1 april 2019 tot 30 juni 2022

Bio-TecH2 is het antwoord op de uitdagingen van duurzame energie en grondstofvoorziening in de EUREGIO. Biogene waterstofproductie is op dit moment de meest ecologische en duurzame manier om waterstof te produceren. Bio-TecH2 gebruikt alleen duurzame biomassa en afval voor de productie van waterstof en kan met behulp van restwarmte (37 - 55 °C) worden geproduceerd. Industriële productie van waterstof, bv. Hoge temperatuur elektrolyse of stoomreforming, zijn daarentegen zeer energie-intensief, met temperaturen tot 1.700 °C en drukken tot 300 bar. Deze maken vrijwel uitsluitend gebruik van fossiele brandstoffen. Het Bio-TecH2 proces biedt de mogelijkheid om in de toekomst ook een regeneratieve en duurzame productiemethode van waterstof aan te bieden. Het proces biedt flexibiliteit, diversiteit en maakt het mogelijk de energiesectoren te verbinden: elektriciteit, warmte en mobiliteit. In de context van sectorkoppeling worden synergie-effecten benut en onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen en grondstoffen gegarandeerd. Door de mogelijkheid reststoffen te gebruiken kunnen energieverbruik en materiaal-kringlopen gesloten worden, waardoor de technologie ideaal kan worden geïntegreerd in het concept van de ´circular economy´.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen