Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie

Biobased Materials Plus

Looptijd: van 1 januari 2016 tot 31 december 2019

Maak kennis met dit project tijdens de Europa om de hoek Kijkdag in het Centre Céramique in Maastricht, waar naast Biobased Materials Plus nog meer projecten te zien zullen zijn op het gebied van innovatieve gezondheidszorg en biomaterialen. Stuk voor stuk projecten waar de universiteit van Maastricht nauw bij betrokken is en allemaal mede mogelijk gemaakt met Europese financiering. Met behulp van onderzoeksmaterialen, beeldanimaties en documentatie zullen projectleiders uitleggen waar ze mee bezig zijn en wat de maatschappelijke impact daarvan is.

De volgende projecten zullen uitgelicht worden:

AMARILLYS
BIOBASED MATERIALS PLUS
DE MAASTRICHT STUDIE
TRANS TECH DIAGNOSTICS
PROSPEROS
ACCELERATE3
ITEM
Daarnaast zullen er stands zijn over de Universiteit Maastricht, de subsidieprogramma's OPZuid, Interreg Vlaanderen- Nederland en Euregio Maas-Rijn en Europe Calling.

We zijn te gast in het prachtige Centre Céramique aan het Plein 1992 in Maastricht. Dit plein is vernoemd naar het voor Maastricht belangrijke jaar 1992, toen in het Gouvernement het Verdrag van Maastricht werd ondertekend. Daarmee werd de Europese Unie beklonken. In de bestrating van het plein zijn bronzen tegels opgenomen met het euro-teken en het jaartal 1992.

Datum: vrijdag 12 mei 2017

Tijdstip: 10.00-17.00

Biobased Materials Plus

De biobased economy is een economie waarbij biomassa (en niet olie) de belangrijkste grondstof voor de industrie is. In Zuid-Nederland zijn al veel bedrijven actief in materiaalonderzoek en maken al de vertaalslag van laboratorium naar pilot schaal voor de productie van nieuwe biobased bouwstenen voor biogebaseerde polymere materialen. Doel is de creatie van economische waarde, extra bedrijvigheid en een groei in werkgelegenheid. Om de biobased transitie en de bedrijvigheid op topsnelheid te krijgen is er een versnelling nodig in het aantrekken en opleiden van internationaal toptalent op dit gebied. Doelstelling van de projectpartners - Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool, CHILL, Avans Hogeschool, Brightlands Chemelot Campus, DSM en SABIC - is in onderhavig project gericht op het versterken en faciliteren van deze ontwikkeling door het:- Vergroten van de instroom van internationale studenten en professionals aan de master Biobased Materials van de Universiteit Maastricht op de Brightlands Chemelot Campus;- Versterken van de innovatieve Research Based Learning leeromgeving door in samenwerking met het bedrijfsleven onderwijsmodules en onderzoeksprojecten voor studenten te ontwikkelen; - Realiseren van doorlopende leerlijnen Hbo-WO zodat het talent uit de regio wordt benut door middel van het opzetten van een Hbo honours-programma en pre-master schakelprogramma’s;- Ontwikkelen van life-long-learning modules voor professionals in het segment biobased materials; - Studenten binden aan de regio door ze tijdens en na de studie te koppelen aan bedrijven en kennisinstellingen in de biobased economy in Zuid-Nederland. Het innovatieve onderwijsconcept Research Based Learning verweeft wetenschappelijk onderwijs en bedrijfsleven zodanig dat een unieke leer- en werkomgeving ontstaat die bijdraagt aan de biobased economy. Dit onderzoeks-gedreven bèta-onderwijs is nieuw en dient als dé onderwijsvorm voor de master Biobased Materials. Door in het hele programma complexe onderzoeksvraagstukken uit de industrie te gebruiken worden academische vaardigheden gekoppeld aan de R&D in het biobased bedrijfsleven. Op deze wijze worden de toptalenten opgeleid die de ontwikkeling en concurrentiepositie van de biobased kenniseconomie in Zuid-Nederland verder versterken. Het project leidt in 2019 tot de volgende concrete resultaten: - Instroom van 75 getalenteerde studenten voor de master Biobased Materials van de Universiteit Maastricht op de Brightlands Chemelot Campus (toptalent naar de regio);- Deelname van 75 excellente Hbo-studenten aan Hbo honours- en schakelprogramma’s van Zuyd Hogeschool, CHILL, Avans Hogeschool en Universiteit Maastricht (toptalent naar de regio); - Deelname van 20 professionals aan biobased onderwijsmodules op bachelor en master niveau (bijdrage aan een Leven Lang Leren);- Integratie van meer dan 100 onderzoeksvraagstukken vanuit het bedrijfsleven in Research Based Learning; een verweving in alle onderwijsmodules. (betere aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt); - International Students & Support Office voor de werving, facilitering en uitstroom naar de regio van 75 internationale studenten (toptalent naar de regio, meer studenten voor biobased onderwijs in Zuid-Nederland); - Plaatsing van 125 (internationale) studenten bij bedrijven of kennisinstellingen in Zuid-Nederland (talent behouden voor de regio); - Doorlopende leerlijn tussen Hbo bachelors en WO masteropleiding Biobased Materials (betere aansluiting Hbo – WO, meer studenten voor biobased onderwijs in Zuid-Nederland). Studenten en professionals kiezen voor de te ontwikkelen opleidingen op de Brightlands Chemelot Campus vanwege de uitstekende voorzieningen voor onderwijs, onderzoek en ondersteuning, alsook vanwege de intensieve samenwerking met het bedrijfsleven. De resultaten en activiteiten worden na afronding van het project door de partners op een duurzame wijze gecontinueerd door deze in te bedden in de onderwijsprogramma’s van de onderwijsinstellingen en de campusinfrastructuur van de Brightlands Chemelot Campus.

Wist je dat

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Ben jij nieuwsgierig naar deze projecten? Een keer per jaar organiseren we de Europa om de hoek Kijkdagen. Grijp deze kans en kom langs! Kijk voor meer informatie op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al jaren aan economische groei en de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Zo zijn in Nederland een heleboel verschillende projecten die deels worden gefinancieerd met Europees geld.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! Heb je een idee voor een project of wil je meer weten over het aanvragen van een Europese subsidie? Dan vind je hier meer informatie:

raak geïnspireerd bekijk de fondsen