Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

BioBizzHub: bridging the innovation gap

Looptijd: van 1 januari 2018 tot 20 februari 2022

Paques en andere (markt)partijen constateren een gebrek aan valorisatie van kennis en het moeizaam vertalen van innovatie naar business (versneld opschalen naar de markt). Het ontbreekt hiervoor aan een fysieke plek of proeftuin in (Noord-)Nederland om open innovatie te bedrijven waarbij marktbehoeften en innovaties op het gebied van industriële bioprocestechnologie worden gecombineerd en opgeschaald tot commercieel succes.


Paques neemt samen met partners, het initiatief om te investeren in een proeftuin: de BioBizzHub. Voornaamste argument is het ontstaan van een innovatief, open-ecosysteem waarin kruisbestuiving en co-creatie plaatsvindt. Deze processen zullen een gunstige uitwerking hebben op het ontstaan en ontwikkeling van complementaire MKB-bedrijven/startups en de internationale kennis- en concurrentiepositie van (Noord-)Nederland en Paques binnen de Biobased Economy.


Het project resulteert in een operationele fysieke proeftuin in Balk die meer innovatie, valorisatie én werkgelegenheid in het MKB realiseert binnen de maatschappelijke uitdagingen: bio-economie met duidelijke cross-overs naar voedselveiligheid, duurzame landbouw, energie en water. Er wordt specifiek ingezet op de volgende segmenten van de biobased economy:
1) aanwenden van ‘groene’ grondstoffen (bijv. suikerbieten)als biobouwstenen in bijvoorbeeld de chemische industrie;
2) onttrekken en hergebruik van bruikbare stoffen uit afvalstromen in o.a. de food- en beverage, pulp & paper, en fermentatie- industrie;
3) omzetten van reststromen als afvalwater, groen afval, mest en waterzuiveringsslib naar groene producten, al dan niet via intermediates als vetzuren of synthese gas.


Naast de infrastructuur worden er programmatische activiteiten ontwikkeld gericht op de altijd-aanwezige ondersteuning van startups/MKB en eindgebruikers om de innovatie en business development op een procesmatige wijze te laten plaatsvinden. Een belangrijk resultaat van het project is bovendien de inbedding van de proeftuin in de innovatie-infrastructuur in (Noord-)Nederland en de continue instroom van partijen op (inter-)nationaal niveau. Inzet is een duurzame exploitatie en het laten “landen” van de opgedane kennis/ontwikkeling in Noord-Nederland.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen