Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

BioEcologica (INTERREG EMR)

Looptijd: van - tot -

Dankzij een grensoverschrijdende samenwerking in het Euregionaal Netwerk van Botanische Tuinen hebben deze een grote uitstraling in de Euregio Maas-Rijn gekregen. Met het Interreg-project ‘Bio-Ecologica’ wordt met zes partners uit de vijf partnerregio’s gewerkt aan de uitbouw van een grensoverschrijdend natuurbelevingsnetwerk. Het herontdekken en herwaarderen van de inheemse biodiversiteit staan hierbij centraal. Ook het duurzaam beheer met de inzet van de sociale economie wordt beoogd.  Het doel is toeristen een aantrekkelijk aanbod te doen in de hele Euregio. Daarnaast staat ook de ecologische benadering van het parkonderhoud centraal: kennis en ervaringen worden onderling uitgewisseld. Tenslotte krijgt ook de zorg voor mensen aandacht: voor het onderhoud en het duurzaam beheer van de tuinen worden mensen uit kansengroepen ingeschakeld. Zo krijgt de sociale economie haar plaats in opleiding en tewerkstelling en worden nieuwe kansen gecreëerd, zelfs grensoverschrijdend. Het grensoverschrijdend project ‘Bio-ecologica’ toont andermaal dat door euregionale krachtenbundeling, de Euregio Maas-Rijn zich verder kan profileren als het kloppend hart van Europa.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen