Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

BioÖkonomie - Grüne Chemie

Looptijd: van 1 juni 2018 tot 31 december 2021

In het project “Bio-economie - Groene chemie” ligt de focus op het verder ontwikkelen en optimaliseren van de uitkomsten en resultaten uit het eerste bio-economie project.

Intussen zijn sommige materiaalmengsels zo grondig onderzocht en getest dat producten met specifieke eigenschappen vrij concreet kunnen worden geproduceerd conform de behoeften van het bedrijfsleven en wensen van individuele MKB’ers. In het project wordt een gestructureerd onderzoek uitgevoerd waarin de gehele waardeketen wordt beschouwd met betrekking tot de vraag hoe materiaalstromen in de grensregio efficiënter benut kunnen worden. Ook worden er toepassingen ontwikkeld die hoog in de waardepiramide van groene grondstoffen staan. Biobased isolatiematerialen en het gebruik daarvan worden beter gepresenteerd aan een breder publiek met een mobiele tentoonstelling.

Om de vakkennis in de regio over het algemeen stevig te verankeren wordt de doelgroep van het bijscholingsprogramma breder getrokken en ook dieper ingegaan op de verschillende thema’s. “Inhoudstoffen – groene chemie” en “paludiculturen” zijn nieuwe thema’s binnen het project. MKB’ers met innovatieve ideeën kunnen deelnemen aan het project en worden geadviseerd en begeleid door experts.

De grensoverschrijdende samenwerking binnen de bestaande netwerken wordt vervolgd en uitgebreid qua thema’s en doelgroepen. Dit wordt bereikt door de uitwisseling en samenwerking met andere netwerken en projecten. Bovendien worden nieuwe verbindingen met regionale economische ontwikkelingsinitiatieven en de industrie gelegd.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen