Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Bio?konomie - Gr_x0081_ne Chemie

Looptijd: van 1 juni 2018 tot 31 december 2021

Het project 'Bio-Economie - Groene Chemie' richt zich meer als voorheen op de groene chemie, dit betekent onder andere nieuwe projecten in relatie tot inhoudstoffen uit bijvoorbeeld plantmateriaal en vetzuren. Dit betekent ook dat er andere bedrijven en hogescholen gaan deelnemen (voorbeelden van nieuwe deelnemers zijn de Hochschule Emden en de Hanze Hogeschool). Productontwikkeling in relatie tot natte teelten (paludicultuur) is een nieuw thema, ontstaan uit de noodzaak om veengebieden meer te vernatten maar ook economisch renderend te laten zijn. Er wordt met het MKB samengewerkt en op hun wensen worden nieuwe producten ontwikkeld. Waar eerst voornamelijk de nadruk lag op kunststoftechniek en garens zien we nu ook een verschuiving naar biobased chemie en polymeerchemie. Daarnaast staat materiaal ontwikkeling centraal in dit project. Om informatieoverdracht tussen programma's langs de gehele grensregio te stimuleren zal vanuit dit project het initiatief genomen worden om jaarlijks een bijeenkomst te organiseren voor de gehele grensregio waarbij biobased programma?s en samenwerkingsverbanden uitgenodigd worden om samen te komen en informatie uit te wisselen. Het Advanced Study Programm krijgt een vervolg, waarbij een verdiepingsslag plaatsvindt en de doelgroep wordt verbreed. Daarnaast is er ruimte voor een aantal kweekvijverprojecten. Deze projecten versterken de zichtbaarheid van de EU voor de regio, er wordt verbinding gelegd met nieuw MKB en maakt het mogelijk om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Hierbij wordt aansluiting gezocht met onder andere het regionale samenwerkingsverband Chemport Europe en regionale aanpakken zoals ' Ik ben Drents Ondernemer'.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen