Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

BioÖkonomie im Non-Food-Sektor

Looptijd: van 1 juni 2015 tot 30 juni 2018

In het INTERREG VA Project Bio- Economie in de Non-Food sector zijn van 2015 tot 2019 nieuwe biobased producten en materialen ontwikkeld die bijdragen aan een duurzame maatschappij, zuinig zijn met natuurlijke grondstoffen en helpen om de CO2 uitstoot te verminderen. Onder leiding van de Eems Dollard Regio (EDR) werkten wetenschappers en bedrijven grensoverschrijdend samen. In totaal is 7,7 miljoen euro geïnvesteerd, daarvan kwam 3,8 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Naast de vooraf vastgelegde, gedefinieerde projecten was er voor bedrijven de mogelijkheid om met innovatieve ideeën deel te nemen aan “open projecten”. Dit heeft geleidt tot verschillende product en proces innovaties zoals; een biocomposieten fietspad, een biobased tiny house, composteerbaar opbindgaren voor de tomatenteelt, biobased verkeersborden, inhoudstoffen uit Tagetes, een biologische zaadgoedcoating, evenals garens uit algen voor textieltoepassingen. Dit project wordt verder vervolgd door het INTERREG VA project Bio-Economie-Groene Chemie, waarbij nog meer nadruk ligt op inhoudstoffen uit planten en vetten voor chemische toepassingen en het opzetten van productieketens voor natte teelten. Naast de EDR namen de volgende projectpartners deel aan het projectmanagement: Het Kompetenzzentrum 3N in Werlte, de Hochschule Osnabrück/ Lingen, de NOM in Groningen en Stenden Hogeschool in Emmen. Het grensoverschrijdende project “BioEconomy” werd in het kader van het INTERREG VA-programma Deutschland-Nederland door de Europese Unie ondersteund uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het project werd gecofinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, de provincies Drenthe, Flevoland, Fryslân, Gelderland, Groningen, Noord-Brabant en Overijssel en door de deelstaat Niedersachsen.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen