Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

BioÖkonomie im Non-Food-Sektor (INTERREG DE-NL)

Looptijd: van 1 juni 2015 tot 30 juni 2018

Het project ‘Bio-economie in de Non-Food sector’ heeft tot doel om de regionale grensoverschrijdende biobased economie en daarbij de instellingen en MKB bedrijven die in deze keten actief zijn verder te ontwikkelen. Doelen zijn:- Ontwikkeling van een groene productiestructuur in de EDR door biobased bouwstenen voor materialen en chemicaliën.- Ontwikkeling van biobased producten voor non-food markten- Netwerkvorming tussen hogescholen, Centers of Competence en universiteiten op het gebied van bioeconomieHet project is gestructureerd naar vier inhoudelijk samenhangende werkpakketten ‘Nieuwe materialen & innovatieve producten’, ‘Nieuwe groene routes’, Biobased producten voor de woningbouw’ en ‘Kennistransferprojecten’. Per werkpakket zijn verschillende deelprojecten ontwikkeld met uiteenlopende thema’s, waarin bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk nieuwe biobased producten en toepassingen ontwikkelen. Naast deze gedefinieerde deelprojecten omvat het project nog een open gedeelte dat zich richt op ondernemers (MKB) met nieuwe innovatieve ideeën. Het MKB kan in aanmerking komen voor steun ten behoeve van haalbaarheidsstudies en projecten gericht op ketenontwikkeling en kennistransfer.Doelgroepen van het project zijn alle bedrijven in de waardeketen; van de productie van gewassen, het aanleveren van materialen, de verwerking van deze materialen tot producten of tussenproducten tot het gebruik voor nieuwe, innovatieve producten met gebruikmaking van diverse procedés. Via kennistransferprojecten worden de verschillende doelgroepen, Professionals uit het MKB en studenten van informatie en scholing voorzien. Daarmee wordt gewaarborgd dat de informatie uit de projecten ook structureel wordt benut. In dit project gaat het om het bevorderen van coproductie en duurzame grensoverschrijdende samenwerking langs de gehele productieketen door te VERBINDEN, te VERDIEPEN en te VERRIJKEN.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen