Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

BioTreatCenter, sluiten van de keten van klant tot plant

Looptijd: van 1 maart 2017 tot 31 december 2020

Onder de titel “Van klant naar plant” heeft het Bio Treat Center (BTC) een bijdrage geleverd aan de versnelling van de transitie naar een biobased economie. Dit is gedaan door de ontwikkeling van een innovatie-systeem gericht op optimale interactie tussen marktvraag en biomassa-aanbod. De basis van het project is gevormd door R&D-projecten van vijf regionale ondernemers met een ambitie. De vijf ondernemers hebben met ondersteuning van de provincie Limburg en financiële steun uit het OPZuid-programma de aanzet voor het BTC gegeven. Vele projecten zijn aangejaagd en ondernemers zijn ondersteund in de ontwikkeling van hun biobased business.

Resultaten
Op 31 december 2020 is het project volgens planning afgerond. In de kleine vier jaar looptijd van het BTC-project zijn meer dan 150 bedrijven en organisaties geïnspireerd, gestimuleerd en bijgestaan om invulling te geven aan hun biobased ambities. Naast ondersteuning in de individuele business cases is gewerkt aan de ontwikkeling van vijf transitieketens, te weten; – Biobased chemie – Groene eiwitten – Natuurlijke inhoudsstoffen – Biobased materialen – Bodem-voeding. Aan de hand van deze thema’s is vorm en inhoud gegeven aan de gewenste transitie.

Het BTC-project heeft een boost gegeven aan de community vorming rondom het biogrondstoffen thema en onderlinge samenwerking versterkt. Cross sectorale verbindingen zijn tot stand gebracht waardoor nieuwe innovaties een stapje verder komen. Het BTC heeft intensief samenwerkt met kennisinstellingen en veel studenten kennis laten maken met de biobased ontwikkeling. Het BTC is uitgegroeid tot het “boegbeeld” en kristallisatiepunt op het thema bio-circulaire economie waar partijen aankloppen voor alles wat met biomassa en biogene-grondstoffen te maken heeft.

Meer info is te vinden op www.biotreatcenter.nl. Daar is ook het boek ”tussen droom en verdienmodel” te vinden. Dit is het boek waarin de leerervaringen van het Bio Treat Center op het gebied van biobased business ontwikkeling is opgetekend.

Lees hier uitgebreide projecten van founding partners

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen