Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Blauwe As Almere

Looptijd: van 1 september 2012 tot 1 maart 2015
Blauwe As Almere

In de provincie Flevoland is nog volop rust, ruimte en natuur te vinden, niet in de laatste plaats op het overal aanwezige water. Dit draagt bij aan een positief imago van Flevoland en wordt gezien als een economisch potentieel voor verdere groei van de recreatieve (water-)sector. In haar ambitie om zich ook na 2030 te blijven profileren als stad van water en groen, werkt de gemeente Almere aan een samenhangende en gevarieerde groenblauwe hoofdstructuur. In dat kader werd het project Blauwe As opgezet, waarmee het optimaliseren van een regionaal vaarrondje in het zuiden van de provincie wordt bedoeld.

Het gaat om de vaarroute van het Gooimeer via Almere Centrum naar het Markermeer, die alleen met kleine motorboten te bevaren was. Vanwege een aantal knelpunten onderweg werd hiervan weinig gebruik gemaakt. Zo was de capaciteit van de sluizen gering en de vaarweg slecht gemarkeerd en waren er weinig aanlegvoorzieningen. Bovendien veroorzaakten slib en waterplanten de nodige problemen tijdens het varen. Kansen voor West droeg bij aan het opheffen van deze knelpunten. Zo heeft de Beatrixsluis nieuwe sluisdeuren en een nieuw besturingssysteem gekregen en is de Tussensluis vervangen door een nieuwe sluis met grotere capaciteit, zodat er nu sneller geschut kan worden. Beide sluizen hebben ook aanlegvoorzieningen en kanosteigers gekregen. Dit project heeft bijgedragen aan de versterking van het imago van Flevoland en Almere als aantrekkelijke groenblauwe parel voor recreanten en inwoners.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen