Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Bonhöffer College Praktijkonderwijs

Looptijd: van 31 juli 2008 tot 30 juli 2009

Op het Bonhoeffer College Vlierstraat in Enschede is een locatie voor praktijkonderwijs. De leerlingen komen op grond van hun capaciteiten niet in aanmerking voor het vmbo. De school begeleidt met subsidie van het ESF 124 jongeren naar een baan, een beschermde werkplek of vervolgonderwijs. Het project bestaat uit de volgende onderdelen: arbeidskundig onderzoek: een toets die de mogelijkheden van elke individuele leerling en de eisen van de arbeidsmarkt op elkaar afstemt; nabootsing van praktijksituaties op leerling-werkplaatsen; trainingen: sociale vaardigheden, sollicitatie, computer; vakcursussen, bijvoorbeeld groenvoorziening, horeca of zorg; samenwerking met het regionale bedrijfsleven.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen