Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Breeze

Looptijd: van 1 juni 2021 tot 31 oktober 2023
Plattegrond van de locatie van het project

In de land- en tuinbouwsector in Nederland worden 4 miljard plastic potten per jaar gebruikt. Deze potten worden ingezet om producten in te telen en te verkopen. De plastic potten komen veelal bij de consument terecht en een groot deel wordt geëxporteerd naar het buitenland. Vanuit de hele keten van teler, consument, retailer en groothandel is er vraag naar een pot van duurzamer materiaal in plaats van plastic. Huidige alternatieven hebben echter allemaal significante nadelen en vinden nog geen goede aftrek in de markt.
Om dit probleem op te lossen, heeft WPT Biobased in samenwerking met partners een teeltpot ontwikkeld zowel biobased (gemaakt van natuurlijke materialen) als biodegradable (afbreekbaar/composteerbaar) is. Daarnaast kan deze nieuwe duurzame pot de plastic pot in het gehele proces, dus in teelt en uitlevering, ook in geautomatiseerde teelten kan vervangen.
De eerste versie van de Bolayo teeltpot is alleen geschikt voor korte en droge teelten en kan dus maar voor een klein deel van de markt ingezet worden. Dit komt doordat de pot bij nattere teeltomgevingen in de huidige samenstelling sneller degradeert en er hierdoor eerder schimmelvorming ontstaat. Hierdoor is de pot niet geschikt voor gewassen en stekken die moeten wortelen/kiemen onder doek of plastic, zoals bijvoorbeeld rozen, chrysanten, begonia, terwijl dit wel een groot deel van de markt omvat.
Door middel van dit project “Breeze” wil WPT Biobased mogelijke verbeteringen aan de samenstelling van de pot onderzoeken en testen om de pot ook geschikt te maken voor teelten waarin gekiemd wordt en langere en natte teelten.
Hiervoor moeten er pilottesten worden uitgevoerd bij verschillende teelten met verbeterde samenstellingen van de pot om te zien hoe de aangepaste pot zich in de praktijk gedraagt. Uit de resultaten van deze testen kan weer veel geleerd worden om de samenstellingen verder te verbeteren. Daarnaast kan WPT Biobased vanuit de pilots ook een overzicht maken van teeltvoorbeelden voor de verschillende natte teelten zodat telers leren hoe ze voor hun specifieke teelt met de pot om kunnen gaan.
Het project Breeze zorgt voor een doorontwikkeling van een innovatieve en duurzaam concept voor de groene transitie. De Breeze is ten opzichte van bestaande alternatieven innovatief omdat de pot de gehele teeltcyclus meegaat, geschikt is voor grootschalige automatisering en op het juiste moment composteert. Dankzij dit project kan worden aangetoond dat de potten van WPT Biobased in principe voor allerlei teelttypen geschikt is, waardoor ook andere markten gemakkelijker veroverd kunnen worden. Hierdoor draagt het project bij aan het uitrollen van duurzame concepten voor groene transities. Op de lange termijn zal dit project daarom bijdragen aan een groen en weerbaar herstel van de economie.
De ontwikkeling van de Breeze zal leiden tot een sterkere concurrentiepositie in het aanbieden van plasticloze potten voor de plantenteelt, waardoor niet alleen de economische positie van de aanvrager zal verbeteren, maar ook die van de telers die graag een onderscheidend, duurzaam en circulair product aan willen bieden. Zij hoeven immers minder kosten te maken om hun teelt te verduurzamen, aangezien de prijs van de Breeze pot vergelijkbaar is met andere duurzame alternatieven maar ze de kosten voor het overpotten niet meer hoeven te maken.
De provincie Zuid-Holland heeft een sterke economische positie in de tuinbouw in Nederland en in Europa, met een concentratie van glastuinbouwbedrijven in het Westland en het Oostland en daarnaast een concentratie van boomkwekerijen rondom Boskoop. De tuinbouwsector van Nederland en Zuid-Holland loopt voorop in innovatie en economische efficiëntie. De duurzaamheid wordt met name vormgegeven door milieuvriendelijke gewasbescherming, zuinig en duurzaam omgaan met energie en water en voorkomen van verlies en verspilling. WPT Biobased is van mening dat het scheppen van de mogelijkheden voor plasticvrije productie en de plasticvrije plant de vooroplopende positie van Zuid-Holland verder zal onderstrepen de voorsprong verder zal vergroten.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen