Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

B-R(H)APSODIE - (B-RAP)

Looptijd: van 1 juli 2017 tot 31 december 2020

Het uitsterven van de bijen bedreigt onze biodiversiteit, voedselvoorziening en economie; ze zorgen voor bestuiving van gewassen. Er wordt veel onderzoek naar gedaan, echter zeer gering in onze regio waar juist het verlies van biodiversiteit nagenoeg het hoogste ter wereld is.
Universiteit Oldenburg en VHL Leeuwarden werken i.s.m. het Nederlands Centrum Bijenonderzoek, Ökowerk Emden en IMME Bourtanger Moor samen met een uniek ‘Citizen Science’-project. Kinderen, jongeren, docenten & hun eigen hommelvolken in de Eems-Dollard-regio worden ingezet om gegevens te verzamelen en bewustwording te versterken. Deze data wordt door de ‘jonge onderzoekers’ via de Inspektor B App geüpload. Ook worden de geluiden opgenomen van hun hommelvolk. In samenwerking met studenten van M.A. voor Popcultuur (Leeuwarden), Institut für Musik (Oldenburg) en alle betrokkenen is een Bumblebee Rapsodie gecomponeerd die op 21 juni 2018 simultaan door lokale orkesten werd uitgevoerd. De concerten in Buitenpost, Oldenburg en Emden waren verbonden via een satellietverbinding en waren op alle locaties via grote schermen te volgen. De lokale en regionale bevolking en het publiek van LF2018 hebben deze happening massaal bijgewoond.

Buitenpost, Oldenburg en Emden hebben er door B-RAP een publiekstrekker bij: De Oratorio, een sculptuur waarin bezoekers worden ondergedompeld in muziek die door bijen wordt gegenereerd. Via een webapplicatie zijn De Oratorio’s met elkaar verbonden.

Alle bezoekerscentra zijn voorzien van een Fenster zum Nachbarn-touchscreen met microfoon en camera. Hiermee kunnen bezoekers met elkaar in contact treden. Zo zijn bezoekers maar ook de partners blijvend grensoverschrijdend verbonden. Het Fenster zum Nachbarn-systeem zorgt ervoor dat alle gesproken woorden in real-time worden vertaald. Door het systeem wordt de kennis van elkaars taal als belemmering voor contact grotendeels weggenomen.

Door B-RAP is een blijvende grensoverschrijdende samenwerking in de Eems-Dollard-regio ontstaan tussen onderzoeksinstituten, bacheloropleidingen en bezoekerscentra. Via de webapplicaties (www.silenceofthebees.eu, www.facebook.com/SilenceoftheBeesEDR, etc.) en publieke activiteiten is B-RAP bijzonder zichtbaar. Niet alleen voor de participerende kinderen en jongeren die in de honderden lopen, maar ook voor de tienduizenden bezoekers van de partners en het publiek van Leeuwarden-Fryslân 2018.

Tijdens het Silence of the Bees/B-RAP-Bijensymposium van 22 september 2018 hebben we de handen ineengeslagen om samen verrassende lokale oplossingen te bedenken en uit te voeren om het tij voor de bij en andere bestuivers te keren. Op dit symposium zijn er inspirerende ideeën naar voren gekomen die de basis vormen voor verschillende BIJENPACTS. Om het tij voor de bij te keren
hebben verschillende partijen geconstateerd dat voor de aanpak hiervan meer samenhang en samenwerking gewenst is. De ondertekenaars van de BIJENPACTS constateren dat grotere impact gecreëerd kan worden door samen te werken, elkaar te inspireren en van elkaar te leren. Ingrepen die zij zelf doen, worden in samenwerkingsverbanden vergroot, verbeterd of versneld. Het doel van de BIJENPACTS is dan ook om met de betrokken partijen samenwerking en samenhang te creëren, waarmee een afgestemd programma ontstaat om de bijenstand en dus de biodiversiteit te verhogen. De individuele BIJENPACTS maken onderdeel uit van een samenwerkingsconvenant.

Inmiddels is dit een ware beweging geworden: Tot nu toe hebben 35 gemeenten, bedrijven (zoals Wetterskip, Arriva, Landal Greenpark, etc.), natuurorganisaties (zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, It Fryske Gea etc.) en de provincie Fryslân een pact ondertekend. Het voornemen is om in 2020 de BIJENPACT ook in het noordwesten van Duitsland te introduceren.

Op 1 juli 2019 is een belangrijke spin-off van B-RAP gestart in de vorm van het grootschalige INTERREG NSR-project BEESPOKE. Met een totale begroting van € 4,1 miljoen over een periode van drieënhalf jaar brengt BEESPOKE een breed scala van 16 partners samen van beleidsmakers, onderzoeksinstituten, adviseurs en eindgebruikers uit 6 Noordzeeregio-landen. Het algemene doel van dit project is om met nieuwe methodes en kennis de biodiversiteit te verhogen en gelijktijdig de bestuiving van voedselgewassen door insecten met meer dan 10% te vergroten en zo duurzamere en veerkrachtigere agro-ecosystemen te creëren.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen