Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Brug naar hun toekomst - 2009

Looptijd: van 1 augustus 2009 tot 31 juli 2010

De praktijkleerlingen van het Wartburg College hebben het niet makkelijk nu de kenniseconomie meer en meer de arbeidsmarkt bepaalt. De school helpt de jongeren bij de overstap naar een geschikte baan, eventueel met een vervolgopleiding daartussen. Ze gebruikt hiervoor ESF-subsidie. Het college neemt een beroepskeuzetest af waarmee ze bekijkt wat elke leerling kan en wil. In leerling-werkplaatsen vindt vervolgens nabootsing van praktijksituaties plaats. Met cursussen brengt de scholier zijn of haar vakkennis op peil. De jongeren leren zelfstandig te zijn op gebied van werken, wonen en vrije tijd. Het Wartburg College streeft naar samenwerking met andere partijen om de arbeidsintegratie van de leerlingen te vergroten.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen