Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Brug naar hun toekomst - 2011

Looptijd: van 1 augustus 2011 tot 31 juli 2012
Plattegrond van de locatie van het project

De praktijkleerlingen van het Wartburg college zijn sterk afhankelijk van een passende werkplek op de regionale arbeidsmarkt. Door de werkgevers worden steeds hogere eisen gesteld aan deze toekomstige werknemers. De school kan, mede door financiële steun vanuit het ESF, een verbeterde overgang voor de jongeren van school naar werk en vervolgonderwijs realiseren. Op basis van een beroepskeuzetest bekijkt het college wat elke leerling wil en kan. In leerlingwerkplaatsen vindt vervolgens nabootsing van praktijksituaties plaats. En met branchegerichte cursussen brengt de scholier zijn of haar vakkennis en –vaardigheden op peil. In de externe stage doen ze werkervaring op in een écht bedrijf. Op deze manier worden de jongeren in de gewenste uitstroomrichting geschoold, ondersteund door mentor- en coachingsgesprekken. Door een breed en intensief netwerk van bedrijven en instellingen zorgt het Wartburg college voor een zo goed mogelijke aansluiting op de arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs. Bovendien draagt intensief contact bij aan het aanbod van stage- en uitstroomplekken.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen