Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Bugs to the Rescue

Looptijd: van 15 april 2009 tot 31 december 2013

Gasontzwaveling in het algemeen is noodzakelijk, omdat zwavel in gas het verdere transport en gebruik vrijwel onmogelijk maakt. Er is een aantal ontzwavelingstechnologieën beschikbaar, maar voor diverse segmenten (types gas) is er geen goede oplossing. Paques brengt al enige tijd op zeer beperkte schaal een gasontzwavelingstechnologie (Thiopaq) op de markt die in ieder geval voor een aantal bijzondere en kleine segmenten een verbetering betekent. Deze technologie is gebaseerd op ontzwaveling door bacteriën. De huidige stand van de technologie maakt deze te duur als effectieve concurrent op alle potentiële marktsegmenten. Zowel omdat vooralsnog de omvang van de gastroom die de Thiopaq aankan relatief gering is en omdat de technologie te hoge investeringskosten kent.   Om de Thiopaq technologie kosteneffectiever te maken zijn beide partners (Paques en Shell) op zoek naar mogelijkheden om de gewonnen zwavel te vermarkten. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de zwavel die op biotechnologische wijze is gewonnen van hogere kwaliteit is voor landbouwtoepassingen.   De huidige Thiopaq technologie is bijzonder in zijn eenvoud, milieuvriendelijkheid en stabiliteit en in de hoge kwaliteit van de gewonnen biozwavel. De technologie is geschikt voor biogas, aardgas, synthesegas, raffinagegassen, geothermisch gas en meer.   Om de Thiopaq technologie tot een commercieel succes te maken is nader onderzoek en ontwikkeling nodig. De investeringskosten dienen omlaag gebracht te worden door de equipment omvang te reduceren, de technologie moet grotere gasstromen kunnen behandelen en ook andere gasstromen dan tot nu toe. Het onderzoek dat daarvoor nodig is bestaat uit o.a. gedrag van de bacteriën onder verschillende condities. Dat onderzoeks- en ontwikkelingsproces is onderdeel van onderhavig project.   De zwavel die op biotechnologische wijze gewonnen wordt, heeft betere eigenschappen dan de reguliere, chemisch gewonnen zwavel. Dat maakt de zwavel interessant voor landbouwtoepassingen. Onderzoek is nodig om de gewonnen zwavel zonder verlies van kwaliteit om te zetten naar een product dat de landbouw kan toepassen. Dit onderzoek is onderdeel van onderhavig project.  

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen