Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Capgemini 3.0

Looptijd: van 1 mei 2009 tot 30 april 2010

Capgemini is de mondiale marktleider in consulting, technologie, outsourcing en local professional services. Het bedrijf wil het werk flexibeler en efficiënter organiseren. Detachering door het hele land brengt twee belangrijke knelpunten met zich mee. Het eerste is het verkeer. Door de toenemende verkeersdrukte neemt de productiviteit van de individuele medewerker af. Nieuwe technische hulpmiddelen voorzien in actuele reisinformatie, waardoor de reistijden verminderen. Een tweede knelpunt is het toenemend aantal bedrijven dat buitenstaanders niet meer op het eigen netwerk toelaat. Het is daarom van belang dat medewerkers hun werk onafhankelijk van de locatie kunnen uitvoeren. Ook hiervoor zet Capgemini nieuwe technologische oplossingen in. Dit ESF-project zal een gunstig effect hebben op de balans tussen werk en privé van medewerkers, de kosten van mobiliteit en het milieu.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen