Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

CCC

Looptijd: van 6 mei 2008 tot 31 december 2013

Het project betreft het opstarten van het Carbohydrate Competence Center (CCC). Dit is een samenwerkingsverband van bedrijven (o.a. Avebe, Friesland Foods, Cosun, HZPC Holland BV) en kennisinstellingen (RUG, UMCG, Hanzehogeschool, Van Hall Larenstein, TNO Kwaliteit en Leven en de WUR) gericht op vraaggestuurde kennisontwikkeling van koolhydraten.   De kennis op het gebied van koolhydraten in Nederland dreigt te versnipperen, de voortrekkersrol van Nederland op dit gebied dreigt verloren te gaan. In de VS wordt bijvoorbeeld sinds kort veel overheidsgeld in koolhydratenonderzoek gestoken.   Het CCC beoogt de aanwezige koolhydraatkennis in (Noord-) Nederland te versterken en uit te bouwen tot internationaal topniveau. Het CCC levert zogenaamde ‘enabling technologies’ en kennis voor de partners en voor andere publiek-private samenwerkingsverbanden. Daarmee draagt het CCC bij aan de versterking van de agro-food sector in (Noord-) Nederland en de non-food sector. Het CCC beschouwd zichzelf als een essentiële factor bij het verwezenlijken van de transitie naar de (knowledge based) bio-based economy.   De doelstelling van het project is vijfledig:   het opbouwen van nieuwe precompetitieve koolhydraat(technologie) kennis voor Nederland;  het stimuleren van de transfer van koolhydraatkennis van wetenschap naar industrie;  bijdragen aan de versnelling van het innovatieproces via nieuwe producten en processen voor de industrie;  het leveren van een duurzame bijdrage van industrie en kennisinstellingen aan de “biobased economy”;  versterken van de internationale kennispositie en de wetenschappelijke excellentie van de deelnemende kennisinstellingen.  

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen