Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Centre of Expertise Smart Sustainable Manufacturing NHL Stenden

Looptijd: van 3 september 2018 tot 13 augustus 2022
Plattegrond van de locatie van het project

Dit project voorziet in de ontwikkeling van een Centre of Expertise (CoE) Smart Sustainable Manufacturing (S2M) waarmee een duurzame structuur gerealiseerd wordt waarin onderwijs, toegepast onderzoek op hbo niveau en de vraag van het technisch mkb (maakindustrie) verbonden worden. De insteek van het CoE S2M is om vanuit vraaggestuurd onderzoek van bedrijven samen met professionals en studenten een voedingsbodem voor een passend onderwijsaanbod (bijvoorbeeld trainingen, (bij)scholingstrajecten, hybride leerkrachten en flexibele leerroutes) te creëren. Zo worden onderwijs en daarmee de huidige en toekomstige arbeidsmarkt beter op elkaar afgestemd en structureel met de praktijk verbonden. Dit leidt tot passender gekwalificeerde professionals voor de regionale arbeidsmarkt.
Noord-Nederland maakt op dit moment een snelle ontwikkeling door op het gebied van High Tech Systems & Materials en Smart Industry. Er lopen verschillende (icoon)projecten met (inter)nationale uitstraling: Region of Smart Factories, WCCS en ID3AS. ADDED in Emmen is de eerste Smart Shared Facility in Nederland en erkend Fieldlab. Met deze projecten wordt door publieke en private partijen gezamenlijk fors geïnvesteerd in een regionale kennispositie voor Noord Nederland. Wat op dit moment ontbreekt, is een landingsplek voor de borging van de kennis die vanuit deze en andere projecten wordt opgedaan. Mede door middel van een CoE S2M en de kenniscampus NHL Stenden en ADDED kan Emmen zo’n landingsplek vormen. Een plaats waar de verbinding gemaakt kan worden met kennis die vanuit bestaande lectoraten wordt opgedaan, zoals de lectoraten van NHL Stenden in Leeuwarden op het gebied van Computer Vision en Data Science.
Het CoE S2M beoogt het knooppunt van kennis en kunde, in de werkvelden van Technische Informatica, Polymer Engineering en Werktuigbouwkunde, te zijn binnen een Noordelijke HTSM community. De inhoudelijke focus ligt op de volgende Smart Manufacturing thema’s: Model Based Engineering, Added Manufacturing, Robotics & End-of-Arm Tooling, Smart Systems, Smart Industrial Control & Sensor Applicaties. Deze thema’s sluiten naadloos aan bij de lopende Smart Industry kennisontwikkelingsprojecten waarbij NHL Stenden bij betrokken is. Dit geeft tevens invulling aan de behoefte om de regionale arbeidsmarkt en bedrijven te ondersteunen in hun doorontwikkeling op de hightech systemen ladder. De insteek van het CoE is vanuit praktijkonderzoek een voedingsbodem voor een passend onderwijsaanbod te creëren, vanuit het principe van regionaal co-makership: in de regio, voor de regio en in triple helix verband. Op deze manier wordt via het vraaggestuurde onderzoek het onderwijs en daarmee de toekomstige en huidige arbeidsmarkt meer structureel verbonden met de praktijk.
Door haar positionering tussen onderwijs en bedrijfsleven, beoogt het CoE S2M de kenniscirculatie te versnellen en vraag en aanbod op een structurele wijze met de regio te verbinden. Ten behoeve van het gewenste kennisaanbod werkt het CoE nauw samen met CoE S2M Partners. Zij vormen de klankbordgroep en zijn van belang voor de inrichting en inhoudelijke borging van het CoE. Het zijn de regionale koplopers op de gekozen Smart Factory thema’s en zijn bereid risicodragend te investeren in het bevorderen van de regionale leercultuur door samen met het CoE te experimenteren met alternatieve leerwerkvormen. De CoE S2M Partners zijn: Stevens Engineering, Dopple, KxA, GeTech en RUG.
Een CoE bedrijvenplatform wordt opgezet om een duurzame structuur te realiseren voor vraagarticulatie. In eerste instantie wordt het bedrijvenplatform gevormd uit leden van de bedrijvenverenigingen Techniek Socïeteit, het 3D metaalprint cluster, Technologies ADDED, EMMTEC Industry & Businesspark en ENGIE. De samenwerkingsstructuur is echter open en schaalbaar waarbij geïnteresseerde bedrijven tijdens het project maar ook daarna kunnen aansluiten bij het bedrijvenplatform.
De werking van het CoE S2M berust op kenniscirculatie op basis van vraagarticulatie binnen het bedrijvenplatform. In de basis start kenniscirculatie bij de leerbehoefte en kenniscreatie-projecten tussen het CoE S2M en bedrijven. Binnen het project wordt gefocust om de leerbehoeften van het bedrijvenplatform in kaart te brengen. De uitvoering van kenniscreatie-projecten maakt geen deel uit van deze subsidie aanvraag maar vormt een belangrijke pijler van het business model van het CoE S2M. Kennisoverdracht vindt op een natuurlijke wijze plaats via de aan het onderwijs verbonden lectoren. Het onderwijs is uiteindelijk verantwoordelijk voor de kennisvalorisatie in de vorm van een vernieuwd en/of aangepast opleidingsaanbod. De introductie van het leerbedrijf vormt de katalysator van de kenniscirculatie. Het leerbedrijf beoogt een passend fysieke leeromgeving te bieden: vanuit het onderwijs via het Design Centre, in samenwerking met de CoE S2M Partners via de ontwikkelde on side leerwerkomgevingen of vanuit het CoE S2M via het Smart Manufacturing Centre.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen