Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Chemport Industry Campus Emmen

Looptijd: van 1 september 2019 tot 30 juni 2023
Plattegrond van de locatie van het project

In het licht van slimme specialisatie hebben de belangrijkste triple helix partners in Emmen al meerdere jaren gekozen voor een focus op groene chemie. Het chemische cluster is al jaren aan de weg aan het timmeren en wint via diverse projecten aan concurrentiekracht. Denk daarbij onder meer aan de ontwikkeling van composteerbaar touw, maar ook gemengde filamenten die op vele manieren kunnen worden gebruikt, onder meer in 3D printers. De activiteiten concentreren zich vooral op en rond het Emmtec Industry & Business Park. Bovendien is er een goede samenwerking met o.a. NHL Stenden, het Drenthe College, Hondsrug College, Rijksuniversiteit Groningen. Dat betekent niet dat de sector en vooral het cluster in Emmen zonder uitdaging actief is. Er is onvoldoende samenwerking tussen de individueel succesvolle bedrijven en onderwijsinstellingen, te weinig aandacht voor gezamenlijke innovatie, en vooral, de fysieke omgeving maakt samenwerking niet laagdrempeliger.

Dit project heeft dan ook als doel het centrale groene chemiegebied om te vormen tot volwaardige campus, waar bedrijven en kennisinstellingen samenwerken aan het cement tussen de stenen. Het doel van het project is een concrete, zichtbare en uitnodigende open innovatie omgeving te creëren die samenwerking bevordert tussen bedrijven, tussen bedrijven en kennisinstellingen, en met partners buiten de regio. Gezien de uitdaging op het gebied van investeringsvermogen in de sectoren en de aanwas van voldoende talent in Emmen, is een stap voorwaarts nodig.

Dit project bestaat uit vijf bouwstenen (werkpakketten):
1) Het ontwikkelen van open innovatietrajecten tussen bedrijven onderling, en bedrijven en onderwijsinstellingen;
2) Een krachtige impuls aan de fysieke omgeving, teneinde het bedrijventerrein om te vormen tot campus;
3) Een uitgebreide investering in slimme manieren om studenten, stagiairs en bedrijven aan te trekken en te behouden;
4) Het behouden van talent via een impuls in ondernemerschap, vernieuwende onderwijsvormen en acquisitie van bedrijven;
5) Het ontwikkelen van een organisatorische motor die als centraal doel heeft de campus naar de volgende fase te brengen van volwassenheid, technologische relevantie en fysiek visitekaartje.

Er is voor een duidelijke vorm gekozen om een aantal voorwaarden voor Open Innovatie te verbeteren of te realiseren. Die van een (innovatie) Campus: een fysieke maar ook virtuele plek waar onderwijs en bedrijfsleven nauw samenwerken. Met daarbij een stevig profiel dat nationaal maar ook internationaal herkenbaar is. Deze Campus staat in het teken van innovatie, opleiden van talent en (toekomstig) personeel. De kapstok voor de positionering van de Campus zijn de unieke excellente kennis, ontwikkel- en productiemogelijkheden op het gebied van polymeren en composieten. Zo uniek dat internationale samenwerking met topinstituten en topbedrijven de norm wordt.

Dit project heeft een duidelijk Noord-Nederlands signatuur. Onder de vlag van Chemport Europe wordt de samenwerking in dit project in de as Emmen-Groningen ook bestendigd, onder meer door de participatie van de Rijksuniversiteit Groningen in dit project. Bovendien stellen bijna tien bedrijven ca. 2.000 uur ter beschikking om bij te dragen aan de kennisuitwisseling tussen onderwijsinstellingen en bedrijven, het faciliteren van acquisitie van nieuwe bedrijven, het ontwikkelen van nieuwe onderwijsmodules door het bedrijfsleven, en het realiseren van een experience op de campus.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen