Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie

CIRCLES

Looptijd: van 1 januari 2016 tot 31 december 2018
Plattegrond van de locatie van het project

 

Het besef groeit dat het noodzakelijk is om onze huidige manier van produceren drastisch te veranderen, want de voorraden grondstoffen en fossiele brandstoffen slinken. Oost-Nederland kan daadwerkelijk stappen zetten naar een circulaire economie, dankzij partijen die elkaar steeds beter weten te vinden: een hoogwaardige Maakindustrie, een sterke Cleantechsector, een grote bouwsector, universiteiten en hbo-instellingen en een actieve overheid.

Een individueel bedrijf dat wil overschakelen op een circulair bedrijfsmodel, heeft daar zelfstandig weinig tot geen mogelijkheden toe; het bedrijf is onderdeel van een keten, waarvan alle onderdelen moeten veranderen. Dit houdt in dat er een nieuwe manier van denken, werken en consumeren noodzakelijk is. Stichting kiEMT richt samen met een groot aantal deelnemende partijen in Oost-Nederland daarom het cluster CIRCLES op dat ondernemers in het midden- en kleinbedrijf hierbij ondersteunt. Ze hebben een sluitende aanpak ontwikkeld, die (mkb-) bedrijven bewust maakt van de noodzaak tot transformeren en hen bij de transformatie ondersteunt. Het sluiten van kringlopen leidt aantoonbaar tot een grote CO2-reductie. CIRCLES staat voor Cluster for Innovation, Redesign of value chains and other Circular (Lifecycle) Economy Solutions.

CIRCLES vraagt naast de eigen activiteiten een EFRO-subsidie om de circulaire economie van de grond te krijgen.

De sluitende aanpak van CIRCLES werkt als basis aan bewustzijn bij bedrijven en andere relevante partners van het belang om over te schakelen naar een circulaire economie. De partners bundelen hun netwerken en bouwen die verder uit, zodat er een kruisbestuiving en verdere ontwikkeling van kennis kan plaatsvinden. Bedrijven worden via specifieke kennisdeling geholpen bij hun individuele vragen over de omschakeling naar de circulaire economie, zowel technisch, economische als bedrijfsmatig. Het cluster biedt concreet een hechte community, een toolbox het identificeren van kansen, challenges tussen bedrijven en studenten en uiteindelijk ketensamenwerking in de acCElerator. Daarnaast richt de aandacht zich op de overheid, die enerzijds gestimuleerd wordt om circulaire te werken en anderzijds wordt aangemoedigd om onnodig belemmerende regels te herzien.

De activiteiten van het cluster zorgen ervoor dat:
1) bewustzijn omtrent circulair innoveren wordt gecreëerd;
2) sectoroverschrijdende ketensamenwerking en kennisdeling tot stand worden gebracht; en
3) nieuwe innovaties ontstaan op basis van circulair werken.

Dankzij het cluster wordt een nieuwe markt ontwikkeld waarop Oost-Nederland een koploper en voorbeeld zal zijn; niet alleen voor Nederland, maar voor heel Europa.

De voedingsbodem in Oost Nederland is goed: er is ruimte voor concrete toepassingen in de hoogwaardige Maakindustrie, een sterke Cleantechsector en grote bouwsector. Er is kennis in universiteiten, HBO’s en ondersteunende instellingen op het gebied van circulaire economie.

Circulaire innovatie vraagt om een multidisciplinaire en sectoroverschrijdende aanpak. Het cluster kan dit bieden. Bedrijven, onderwijs, kennisinstellingen en de overheid zijn bereid om te investeren in een circulaire toekomst. Met een EFRO-subsidie kunnen we echt het verschil maken!

In CIRCLES nemen voor nu deel Stichting kiEMT, VNO-NCW Midden, Stichting Circulaire Economie, CleanTech Center, Hogeschool Arnhem – Nijmegen, Saxion Hogescholen, Universiteit Twente, Radboud Universiteit, Stedendriehoek Innoveert, Kennispoort Regio Zwolle, RegioNaal Centrum Circulaire Economie, Natuur- en Milieu Overijssel, Gelderse Natuur en Milieufederatie. Daarnaast hebben een aantal partijen hun steun gegeven aan het initiatief zoals de gemeente Nijmegen, Rabobank Nederland, Rabobank IJsseldelta en diverse lokale bedrijven.

Wist je dat

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Ben jij nieuwsgierig naar deze projecten? Een keer per jaar organiseren we de Europa om de hoek Kijkdagen. Grijp deze kans en kom langs! Kijk voor meer informatie op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al jaren aan economische groei en de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Zo zijn in Nederland een heleboel verschillende projecten die deels worden gefinancieerd met Europees geld.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! Heb je een idee voor een project of wil je meer weten over het aanvragen van een Europese subsidie? Dan vind je hier meer informatie:

raak geïnspireerd bekijk de fondsen