Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Circulair ecosysteem in Utrecht

Looptijd: van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2023
Plattegrond van de locatie van het project

In stedelijke gebieden wordt een derde van de inkomende voedsel- en verpakkingsstromen via omslachtige verkeersbewegingen weer afgevoerd en laagwaardig vernietigd in verbrandingsovens. Daarmee wordt de potentie van deze reststromen nauwelijks benut voor de productie van nieuwe, hoogwaardige producten. De Clique streeft naar een circulaire economie en wil lokaal beschikbare reststromen juist inzetten als nieuwe grondstoffen voor het voeden, kleden en bouwen van de stad. Kleinschalige initiatieven met een vergelijkbare benadering slagen er niet in om grote hoeveelheden stromen van voldoende kwaliteit aan te trekken, omdat een overkoepelende ketenregie ontbreekt.

De Clique ontwikkelt daarom een nieuw, lokaal ecosysteem van waaruit organische reststromen van haar klanten als grondstoffen kunnen worden opgewerkt tot nieuwe, hoogwaardig producten. De basis van het ecosysteem is een lokale hub waar gescheiden organische reststromen worden ingezameld voor voldoende volumes en gesorteerd voor verdere valorisatie. Met haar eigen duurzame logistieke oplossingen voor het inzamelen van monostromen en het nemen van de ketenregie verhoogt De Clique de kwaliteit van de ingezamelde reststromen met het doel om deze beter als grondstoffen voor nieuwe producten te kunnen inzetten. In samenwerking met verschillende partners van De Clique wordt een portfolio van producten met meetbare impact gerealiseerd en wordt de gehele keten bij de circulaire economie betrokken. Met haar vestiging aan de rand van de wijk Overvecht wil De Clique zorgen voor een innovatief leef- en werkklimaat en (sociale) werkgelegenheid en educatie stimuleren.

De Clique B.V. is een social enterprise die in 2019 is opgericht door de ervaren sociale ondernemers Anja Cheriakova (BinBang) en Bas van Abel (Fairphone). De onderneming bestaat in het voorjaar van 2020 uit zes medewerkers en één stagiair, aangevuld met een flexibele schil van fietskoeriers.


Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen